Informacja dla rolników z KRUS

Informacja dla rolników z KRUS

Szanowni Rolnicy,

 Rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa  COVID-19 zatrzymała wiele działów gospodarki narodowej, ale nie zatrzymała wegetacji roślin i konieczności wykonywania przez Was niezbędnych prac polowych oraz prac gospodarskich związanych z obsługą zwierząt.   

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Nowym Targu, mając ograniczone możliwości  prowadzenia w dotychczasowej formie działań prewencyjnych, takich jak szkolenia rolników, pokazy odzieży, obuwia  i środków ochrony indywidualnej, konkursy wiedzy o BHP czy też udostępniania materiałów popularyzujących bezpieczeństwo, zaprasza na stronę internetową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, www.krus.gov.pl, gdzie znajdziecie Państwo filmy i publikacje o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie pogrupowane na kampanie:

  • ROLA ROLNIKA, BY UPADKU UNIKAŁ
  • MĄDRZE POSTĘPUJESZ, WYPADKU NIE SPOWODUJESZ
  • NIE RYZYKUJESZ, GDY ZNASZ I SZANUJESZ, czyli bezpieczna obsługa zwierząt
  • POZYSKIWANIE DREWNA NA POTRZEBY GOSPODARSTWA ROLNEGO
  • BEZPIECZNA PRACA NA WYSOKOŚCI, W WYKOPACH I ZBIORNIKACH
  • PORZĄDEK W OBEJŚCIU.

 Szczególnie prosimy o wzmożoną uwagę podczas obsługi zwierząt gospodarskich dużych i silnych, które powinny dokonywać osoby dorosłe i zdrowe. Należy również pamiętać o stosowaniu odpowiedniego obuwia roboczego oraz odzieży i środków ochrony osobistej.

 Na uwagę zasługuje także praca z użyciem maszyn i urządzeń rolniczych, podczas której rolnik musi być skoncentrowany, a maszyny winne być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

 W wolnym czasie prosimy zapoznać się z materiałami dotyczącymi chorób zawodowych rolników wywołanych przez kleszcze i sposobów na ich unikania. Linki do publikacji o chorobach odkleszczowych znajdziecie Państwo na stronie internetowej KRUS.

 Dobrą praktyką w celu poprawy bezpieczeństwa pracy będzie zapoznanie się z tzw. Listami Kontrolnymi, które dostępne są na stronie internetowej Kasy. Przy pomocy list kontrolnych można zidentyfikować źródła zagrożeń występujących w gospodarstwie podczas pracy z maszynami, na wysokości oraz w budynkach inwentarskich.

Życzymy Państwu dużo zdrowia oraz  bezwypadkowej pracy.