Gmina Ochotnica Dolna otrzymała ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na realizację zadania

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na realizację zadania "Odbudowa drogi gminnej 363883K Ochotnica Dolna – Rola"

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na realizację zadania "Odbudowa drogi gminnej 363883K Ochotnica Dolna – Rola w km 0+040 - 0+456 i w km 0+496 – 0+718„ otrzyma

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”  na realizację zadania

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na realizację zadania "Odbudowa drogi gminnej 363887K Ochotnica Dolna - Gorcowe"

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”  na realizację zadania "Odbudowa drogi gminnej 363887K  Ochotnica Dolna - Gorcowe w km 1+065 - 1+542 „ otrzymała dofinansowani