Gmina Ochotnica Dolna otrzymała ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na realizację zadania

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na realizację zadania "Odbudowa drogi gminnej 363883K Ochotnica Dolna – Rola"

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na realizację zadania "Odbudowa drogi gminnej 363883K Ochotnica Dolna – Rola w km 0+040 - 0+456 i w km 0+496 – 0+718„ otrzymała dofinansowanie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości: 181 095 zł

Całkowity koszt inwestycji wynosi: 226 371,45

Zadanie polega na wykonaniu nowej warstwy asfaltu wraz z pracami towarzyszącymi