Gmina Ochotnica Dolna otrzymała ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”  na realizację zadania

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na realizację zadania "Odbudowa drogi gminnej 363887K Ochotnica Dolna - Gorcowe"

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała ze środków budżetu Państwa w ramach programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”  na realizację zadania "Odbudowa drogi gminnej 363887K  Ochotnica Dolna - Gorcowe w km 1+065 - 1+542 „ otrzymała dofinansowanie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości: 162 375 zł

Całkowity koszt inwestycji wynosi: 202 969,42

Zadanie polega na wykonaniu nowej warstwy asfaltu wraz z pracami towarzyszącymi