Gmina Ochotnica Dolne od marca 2020 r. nieprzerwanie realizuje projekt pn. „Praca i zatrudnienie drogą do integracji” finansowany z Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030. W tym roku złożono kolejny wniosek na kontynuację projektu w 2022 r. Wniosek ten został pozytywnie rozpatrzony i otrzymał dofinansowanie.

W ramach realizacji projektu nastąpi kontynuacja zatrudnienia Pełnomocnika ds. romskich oraz 4 Romów, którzy będą odpowiedzialni za utrzymania i pielęgnację zieleni w przestrzeni publicznej na terenie Gminy Ochotnica Dolna.

Otrzymane dofinansowanie wynosi 144 000,00 zł.

Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030”