Rezerwat przyrody Kłodne nad Dunajcem w osiedlu Kłodne, na prawym bardzo stromym i trudno dostępnym brzegu Dunajca. Położony jest na opadających ku rzece zachodnich zboczach Lipowca (744 m n.p.m.) i Wyśniej Góry (638 m n.p.m.). Leży na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Rezerwat został utworzony w 1964 roku. Obejmuje on fragment przełomu Dunajca zwanego Przełomem Tylmanowskim lub Zielonym Przełomem Dunajca. Zajmuje obszar prawie 90 ha.

Ze względu na wyjątkowo niedostępny, stromy teren na terenie rezerwatu zachował się praktycznie pierwotny drzewostan. Rośnie tu naturalny, karpacki las bukowy wraz z domieszką wiązów górskich i grabów. Na niewielkich, naturalnych polankach w zbiorowiskach łąkowych rosną liczne gatunki storczyków. W rezerwacie rośnie wiele rzadkich i chronionych roślin, m.in.: wawrzynek wilczełyko, pokrzyk wilcza jagoda czy dziewięćsił długolistny. Można tutaj spotkać też drugie stanowisko w Polsce (po Bieszczadach)  węża Eskulapa – największego węża z rodziny dusicieli w Europie.

Rezerwat najlepiej podziwiać ze wzgórz leżących po przeciwnej stronie Dunajca lub z wyżej położonych osiedli leżących na obszarze Kłodnego. Jego urwiste, strome stoki doskonale widać również z poziomu głównej drogi przebiegającej przez wieś. Można do niego dojść ścieżką prowadzącą z osiedla Łęg Górny do osiedla Królowo.

Warto wiedzieć, że miejsce to jest częścią Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a także obszaru siedliskowego sieci Natura 2000 „Ostoja Popradzka”.

Z kolei rezerwat przyrody Pusta Wielka znajduje się w paśmie Radziejowej, pomiędzy Błyszczem (Jaworzyną; 945 m n.p.m.) a Przełęczą Złotne (782 m n.p.m.), na wysokości ok. 800 m n.p.m. Leży na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Niewielki rezerwat został utworzony w 1963 roku, obejmuje on obszar zajmujący 3,3 ha. Utworzono go dla ochrony zachowanego tutaj naturalnego lasu mieszanego z reliktowym stanowiskiem sosny pospolitej. Wysokość sosen znajdujących się na terenie rezerwatu dochodzi do 30 metrów. Występuje tutaj odrębny ekotyp sosny pospolitej powstały w warunkach górskich. Na terenie rezerwatu można też znaleźć naturalny jodłowo-bukowy las dolnego regla, będącego pozostałością puszczy karpackiej. W rezerwacie rośnie wiele rzadkich i chronionych roślin, m.in. paprotka zwyczajna, marzanka wonna i goryczka trojeściowa. Dodatkową atrakcją rezerwatu są występujące tu liczne i ciekawe w kształcie wychodnie skalne.

Rezerwat znajduje się w pobliżu żółtego szlaku turystycznego, po zachodniej stronie fragmentu Pasma Radziejowej leżącego pomiędzy Dzwonkówką a Błyszczem (Jaworzyną). Odwiedzając rezerwat należy przestrzegać zasad dotyczących ochrony tutejszej przyrody.