Ochotnica Górna jest jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie sołectw na Podhalu. Oferuje niezwykłe spotkania z naturą i historią na dobrze wyznakowanych szlakach.

Na polanach spotkać można jeszcze unikatowe szałasy oraz relikty zabudowy polaniarskiej, które połączył Szlak Kultury Wołoskiej.  Zachowała się tu Kurnytowa Koliba  z roku 1839 r., która zimą 1944/45 była kwaterą partyzantów kapitana „Lamparta”, a w roku 1946  antykomunistycznego oddziału mjr. Józef Kurasia  „Ognia”. Klasyczną, wołoską formę ma też szałas Królczyków pod Magurką z lat 80. XIX w, skąd roztacza się jedna z najpiękniejszych panoram na pasmo Lubania.

Obok szałasu przebiega ścieżka edukacyjna Gorczańskiego Parku Narodowego, nazwana imieniem por. Williama Beimbrinka. Prowadzi na przełęcz Pańska Przechybka, gdzie 18 grudnia 1944 r. rozbił się dowodzony przez niego bombowiec. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, Ochotnicę Górną łączy z Knurowem dawna austro-węgierska, wojskowa droga górska, tzw. „Droga Knurowska”, zbudowana w latach 1907-1911, z kamiennym, łukowym mostem na Bartosówce i licznymi przepustami. Jest to cenny zabytek sztuki inżynierskiej.

Odwiedzając Ochotnicę Górną warto uda się na ścieżkę edukacyjną Gorczańskiego Parku Narodowego „Dolina potoku Jaszcze”, która prowadzi przez zachowane fragmenty pierwotnej puszczy karpackiej. Ścieżka zaczyna się przy parkingu w os. Kosarzyska w górnej części doliny potoku Jaszcze i prowadzi do miejsca katastrofy amerykańskiego bombowca typu B-24J Liberator o imieniu własnym „California Rocket”.

Ochotnicę Górną otaczają szczyty Kiczory (1282 m n.p.m.), Jaworzyny (1288 m n.p.m.) i Przysłopu (1165 m n.p.m.) od północy, oraz grzbiet pasma Lubania z Runkiem (1105 m n.p.m.) od południa.