Tylmanowa usytuowana w dolinie Dunajca, na pograniczu Gorców i Beskidu Sądeckiego, słynie z unikatowego krajobrazu.

Znajduje się tu wspaniały przełom Dunajca w postaci dwóch zwężeń doliny pod Kłodnem i Wietrznicą. Największą atrakcja przyrodniczą okolic Tylmanowej jest założony w 1964 r. rezerwat krajobrazowy „Kłodne nad Dunajcem”. Dodatkowo w 1963r. utworzono rezerwat leśny Pusta Wielka, o powierzchni 3,3 ha, z reliktowym borem sosnowym.

Tylmanowa była zanana już w XIV w., o czym świadczy dokument lokacyjny z 1336 r. Znany polski kronikarz – Jan Długosz w jednym ze swoich dzieł  pisze o drodze biegnącej w górę Dunajca, w stronę Czorsztyna i Spisza, nazwę miejscowości Tylmanowa. Nazwa wsi prawdopodobnie pochodzi od imienia pierwszego osadnika – Tylmana.

Odwiedzając Tylmanową znajdują się cenne zabytki. Klasycystyczny dwór Berskich z roku 1840, wraz z resztkami założenia parkowego oraz kościół pod wezwaniem Mikołaja wybudowany w latach 1757-60.

Historyczny krajobraz osadniczy z drugiej połowy XVIII w. zobaczymy w Tylmanowej odwiedzając zespoły budownictwa drewnianego na wschodnim brzegu Dunajca m. in. na osiedlach Króle i Klępy. Do dziś istnieją tam, zamieszkałe i dobrze utrzymane chałupy o konstrukcji zrębowej, kryte dwuspadowymi dachami, o połaciach daleko wysuniętych ponad ściany szczytowe.

Warto będąc w Tylmanowej wybrać się na szczyt Koziarnia (603 m n.p.m.), zwany też Tylmanowską Górą, położony  nad osiedlem Rzeka na pograniczu Tylmanowej, Ochotnicy Dolnej i Zabrzeży, a także na Wzgórze Baszta, nazywane Bastą (540 m n.p.m.), które wznosi się nad osiedlami Piszczki i Talafusy, gdzie znajduje się Kalwaria Tylmanowska

Uszczelnienie między belkami ścian („mszenie”) było zaklejane gliną i malowane, przy czym kolor i odcień był charakterystyczny dla każdego osiedla, np. na Klępach był to kolor sinoniebieski, zaś na Królach  biały.

W Tylmanowej zachowały się wyraźne ślady polskich okopów z kampanii wrześniowej 1939 r. w lesie na wzgórzu Wietrznice, ponad osiedlem Rzeki. Pamiątką sprzeciwu wobec świata realnego socjalizmu jest najmłodszy w Polsce zespół kalwaryjny na wzgórzu Basta, który powstał w latach 80. XX wieku.