Tytuł projektu:

Spotkajmy się na Szlaku Kultury Wołoskiej

Partner wiodący:

Gmina Ochotnica Dolna

  1. Dłubacze 160

34-452 Ochotnica Dolna

www.ochotnica.pl

Partner projektu:

Gmina Osturnia

Osturnia 059 79

Obecnýúrad č. 153

 

Opis projektu:

W ramach projektu zaplanowano działania mające na celu podniesienie poziomu wykorzystania potencjału polsko-słowackiego pogranicza przez rozwój kultury pasterskiej, spowodują wzrost atrakcyjności obu miejscowości, pozwolą zatrzymać ewentualny odpływ turystów i zwiększyć napływ nowych turystów:

1. Organizacja Wiosny Wołoskiej

W ramach realizacji zadania zostanie zorganizowane wydarzenie kulturalne w plenerze w Gminie Ochotnica – Wiosna Wołoska, którego uczestnikami będą Polacy i Słowacy. Wydarzenie to będzie polegało na zaprezentowaniu dawnej, wołoskiej metody pozyskiwania terenów wypasowych. Na wybranej polanie zostaną wycięte zarastające ją chaszcze i mniejsze drzewka, z których następnie zrobiono zostanie symboliczne ognisko. Spotkanie na polanie połączone będzie z dyskusją (debatą) nt. roli polan, skutkach ich zarastania i przeciwdziałania temu zjawisku. Podczas Wiosny Wołoskiej wystąpi zespół regionalny, który zaprezentuje ludową muzykę, śpiew, taniec oraz strój. Poprzez realizację niniejszego zadania zostanie wykorzystane i wzmocnione regionalne dziedzictwo kulturowe i naturalne obszaru pogranicza.

2. Opracowanie i wydanie publikacji nt. zasobów naturalnych i kulturowych na Szlaku Kultury Wołoskiej – w celach promocyjnych zostanie opracowana i wydana publikacja nt. zasobów naturalnych i kulturowych na Szlaku Kultury Wołoskiej. Publikacja będzie stanowić kompendium wiedzy o Wołochach i dziedzictwie kulturowym pozostawionym przez nich w Gminie Ochotnica Dolna oraz w Osturnii. Ilość egzemplarzy – 2000 egz., ok, 270 stron, książka format A4 (blok 205 x 295) lub inny zaproponowany, papier kreda mat 130g, druk 4+4, okładka karton 2,5mm, okleina druk 4+0+ folia mat, wyklejki zadrukowane 1+0, oprawa szyta, grzbiet półokrągły; Publikacja zostanie wydania w języku polskim, streszczenie – w języku słowackim (ok. 10 stron),

3.Opracowanie i wydanie publikacji o polanach, ich znaczeniu, szybkim zanikaniu i konieczności ich ratowania – w celach promocyjnych oraz jako podsumowanie Wiosny Wołoskiej, zostanie wydana publikacja – o polanach, ich znaczeniu, szybkim zanikaniu i konieczności ich ratowania – 2 000 szt. wydanie: nakład, 2 000szt., format B5 ( 170 x 240) lub inny zaproponowany, ok. 48 stron, papier 130 – 150g, druk kolor, okładka karton 250g, druk kolor plus folia błysk jednostronnie, oprawa klejona. Publikacja zostanie wydania w języku polskim, streszczenie – w języku słowackim (ok. 5 stron), koszt tłumaczenia.

4. Opracowanie i wydanie turystycznej mapy Szlaku Kultury Wołoskiej w Gminie Ochotnica Dolna – w celach promocyjnych, ale też w związku z większą dostępnością i dotarciem do starszej grupy społecznej odbiorców mapa zostanie wydrukowana w wersji papierowej – szczegółowa, składana mapa turystyczna paralelna z mapą interaktywną Szlaku Kultury Wołoskiej. Jej legenda zostanie przetłumaczona na trzy języki: polski, słowacki i angielski. Mapy papierowe będą dostępne w urzędach gminy oraz obiektach użyteczności kulturalnej i publicznej (wydanie mapy: nakład, 5 000szt. „Format A1, format po obcięciu 802×530, zadruk 4+4, kreda matt 610×860/115g G-print falc 6/2 116×178 mm”). Jej legenda zostanie przetłumaczona na trzy języki: polski, słowacki i angielski, koszt tłumacza.

– Wydanie turystycznej mapy Szlaku Kultury Wołoskiej w Gminie Ochotnica Dolna – w bloku. Będzie to wersja bardziej ogólna, w mniejszym formacie, przeznaczonym do plecaka podczas wędrówek Szlakiem Kultury Wołoskiej (mapa w bloku Blok 100-kartkowy x 50szt., format B3 zadruk 4+4, offset 120g)

5. Nagranie materiałów video przedstawiających zwyczaje pasterskie i dzień na bacówce
– 2 nagrania (razem ok. 11 minut). W celach edukacyjnych, oprócz map, zostaną także nagrane materiały video przedstawiające zwyczaje pasterskie i dzień na bacówce (2 nagrania). Będzie to atrakcyjna forma przekazu trafiająca szczególnie do młodego pokolenia mieszkańców obu gmin.

6. wydarzenie kulturalne – impreza podsumowująca projekt (premiera nagrań, promocja publikacji). Podczas wydarzenia kulturalnego, podsumowującego projekt, odbędzie się promocja interaktywnej mapy Szlaku Kultury Wołoskiej, zostaną zaprezentowane nagrania oraz będą przedstawione nowowydane publikacje nt. zasobów naturalnych i kulturowych na Szlaku Kultury Wołoskiej oraz publikacja o polanach, ich znaczeniu, szybkim zanikaniu i konieczności ich ratowania. poczęstunek dla uczestników

7. Promocja zadania

plakaty – A3 – 200szt.

kampania w mediach społecznościowych

opracowanie loga, grafiki projektu, banera i rollupu

baner jednostronny 300x150cm

rollup –

ścianka informacyjna

8. Wykonanie interaktywnej Mapy Szlaku Kultury Wołoskiej wraz z zakodowanem 230 NFC TAGÓW i wykonaniem fotografii –

Opracowana interaktywna wersja mapy atrakcji wołoskich z terenu gminy dostępna będzie na wszystkich urządzeniach (wersja na PC, tablety i telefony). Funkcjonalność mapki będzie polegała na tym, że po kliknięciu kursorem myszy (lub dotknięciu w przypadku smartfonów) wybranej atrakcji turystycznej pojawią się dodatkowe informacje na jej temat. Będzie to zredagowany tekst o dowolnej długości wraz z min. 5 fotografiami w formie galerii dla wybranych 30 miejsc. Nad interaktywną mapą będzie też dostępne schematyczne podręczne menu z możliwością wyboru poszczególnych atrakcji i podziałem na kategorie. Jeśli użytkownik użyje tego menu to mapa zostanie automatycznie wycentrowana na wybraną atrakcję. Powstaną materiały zdjęciowe w formie zdjęć tradycyjnych, zdjęć tradycyjnych z drona oraz panoramy sferyczne z drona dla 30 najważniejszych miejsc (po min. 5 zdjęć) wraz z 15 panoramami sferycznymi 360 stopni wykonanymi z poziomy aparatu, w które wkomponowane zostaną zdjęcie archiwalne lub inne grafiki związane z tematyką projektu. Panoramy sferyczne połączone zostaną w spacer wirtualny.

Cel projektu :

Głównym celem mikroprojektu jest zwiększenie wykorzystania potencjału polsko-słowackiego pogranicza przezrozwój kultury pasterskiej. Projekt realizowany na Szlaku Kultury Wołoskiej poszerza ofertękulturalną o nowe działania, umożliwia dalszy rozwój i zachowanie dziedzictwa kulturowego dlakolejnych pokoleń. Oferta turystyki rekreacyjnej wesprze rozwój kultury na pograniczu polsko-słowackim, zwiększy atrakcyjność tego regionu dla mieszkańców i turystów.

 

Okres realizacji mikroprojektu: 02.2022 – 08.2022

Wartość projektu 58 739,88€

 Dofinansowanie z Unii Europejskiej49 928,89 €

Udział procentowy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85%

https://www.ochotnica.pl/aktualnosci/powstaje-mapa-turystyczna-szlaku-kultury-woloskiej/#menu_turysci

https://www.ochotnica.pl/aktualnosci/spotkajmy-sie-na-szlaku-kultury-woloskiej-w-ochotnicy-i-tylmanowej/

https://www.ochotnica.pl/aktualnosci/powstaje-interaktywna-mapa-szlaku-kultury-woloskiej/

https://www.ochotnica.pl/aktualnosci/logo-projektu-spotkajmy-sie-na-szlaku-kultury-woloskiej/

https://www.ochotnica.pl/aktualnosci/jak-powstaly-hale-i-polany-w-gorcach-wiosna-woloska-w-ochotnicy/

https://www.ochotnica.pl/aktualnosci/niech-tutaj-stanie-sie-polana-wiosna-woloska-i-pokaz-karczowania/

https://www.ochotnica.pl/aktualnosci/promocja-publikacji-spotkanie-na-szlaku-kultury-woloskiej-w-ochotnicy-gornej/

https://www.ochotnica.pl/aktualnosci/woloskie-echa-w-ochotnicy-gornej-promocja-publikacji/

https://www.ochotnica.pl/aktualnosci/dzien-na-bacowce-oraz-zwyczaje-pasterskie-na-szlaku-kultury-woloskiej/

https://www.ochotnica.pl/aktualnosci/wirtualna-mapa-szlaku-kultury-woloskiej/