Stowarzyszenie Przyjaciele Doliny Dunajca zostało założone w 2018 roku. Jesteśmy grupą ludzi, którzy pragną zachowania naturalnego piękna regionu i rzeki Dunajec. Działania stowarzyszenia dotyczą wielu aspektów ochrony środowiska naturalnego doliny Dunajca. Szczególną uwagę poświęcamy ochronie ekosystemów rzecznych i zasobów wody. Rzeka Dunajec i jej dopływy stanowią sedno naszych działań. Prowadzimy działania edukacyjne dotyczące środowiska przyrodniczego w naszym otoczeniu.Wraz z naszymi partnerami prowadzimy projekt „Szkółki przyrodniczo wędkarskiej” dla młodzieży.

Odbudowujemy populację ryb w potokach zlewni Dunajca, a także prowadzimy działania monitorujące jakość wody w regionie.

Nasi główni partnerzy to: Gmina Ochotnica Dolna, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z Nowego Sącza, przedstawiciele lokalnych samorządów i mieszkańcy doliny Dunajca.

Nasze stowarzyszenie podjęło współpracę w ramach projektu ” Karpaty Łączą”, a także uczestniczy w działaniach ogólnopolskiej Koalicji Ratujmy Rzeki.

Zapraszamy wszystkich do kontaktu i wspólnych działań dla dobra przyrody.

Dane kontaktowe:

przyjacieledolinydunajca@gmail.com

Adres: Os. Króle 15C Tylmanowa 34-451

Tel: 0048 696192536

Zarząd:

prezes – Rafał Gawlyta

wiceprezes – Maciej Salwierz