Klub Seniora „Wiecznie Młodzi” powstał w 2019 roku.  Grupa Seniorów swoją działalność rozpoczęła w ramach projekty „60+ Nowy Wiek Kultury realizowanego w Gminie Ochotnica Dolna przez Teatr Nowy w Krakowie.

Koordynatorami tego projektu byli Dana Bień i Tomasz Kireńczuk. W ramach programu seniorzy trzykrotnie wyjeżdżali na kilkudniowe warsztaty do Janowic. Tam brali udział w różnorodnych zajęciach mających na celu integrację i aktywizację grupy.

Zwieńczeniem projektu było przygotowanie spektaklu „Baby Górą” inspirowanego „Seksmisją” Juliusza Machulskiego, nad którym Seniorzy, wraz z reżyserem Karolem Miękiną, pracowali aż do listopada zeszłego roku. W grudniu 2018 roku w ZSP im. mjra H. Sucharskiego w Tylmanowej, podczas festynu aktywności lokalnej, Seniorzy  wystąpili na scenie ze swoim spektaklem, który oglądało ponad 500 osób! Na scenie zaprezentowali się wówczas Jacek Federowicz oraz Izabela Trojanowska.

Efekty swojej pracy, gminny Klub Seniora „Wiecznie Młodzi” prezentuje zazwyczaj podczas imprez i wydarzeń kulturalnych w Ochotnicy i Tylmanowej.Od początku 2019 r. Seniorzy kontynuują zainicjowane wcześniej działania: spotykają się dwa razy w tygodniu, biorą udział w zajęciach prowadzonych przez animatora kultury Michała Buska oraz reżysera Karola Miękinę. Również w Ośrodkach Kultury odbywają się zajęcia dedykowane Seniorom.

Celami Stowarzyszenia są m.in.:

  • Rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno –  oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych oraz rozbudzanie zainteresowań, a także potrzeb w tym zakresie.
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju świadomości kulturowej.
  • Propagowanie szeroko pojętej kultury i sztuki.
  • Podtrzymywanie tradycji narodowych i regionalnych.
  • Rozwijanie kultury ludowej , w tym szczególnie kultury lokalnej i regionalnej.
  • Tworzenie warunków ułatwiających integrację z dziećmi oraz młodzieżą.
  • Promowanie działań ekologicznych.
  • Współpraca z innymi klubami, kołami oraz placówkami kulturalnymi, Wiejskimi Ośrodkami Kultury oraz regionalnymi stowarzyszeniami społeczno – kulturalnymi i związkami twórczymi.
  • Wspieranie i promowanie rozwoju Gminy Ochotnica Dolna.

Prezesem Klubu Seniora „Wiecznie Młodzi” jest Jan Ligas.