Znajdź kontakt do pracownika naszej Gminy

  Wójt Gminy Ochotnica Dolna

  Tadeusz Królczyk

  brak zdjęcia

  Zastępca Wójta Gminy

  Zespoły pracowników

  Zespół ds. Projektów

  Kierownik
  Małgorzata Piątek
  Kierownik Zespołu ds. zarządzania projektami
  Pracownicy
  Monika Pasiut
  Stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych
  zakresy czynności stanowisk

  Zespół ds. Inwestycji

  Kierownik
  Paweł Cetera
  Pełnomocnik Wójta ds. inwestycji
  Pracownicy
  Jakub Osman
  Stanowisko pracy ds. infrastruktury drogowej
  Sławomir Barnaś
  Stanowisko pracy ds. zadań sołeckich i infrastruktury turystycznej
  Anna Waliczek
  Specjalista ds. budownictwa
  Marta Jabłońska-Chytła
  Główny specjalista ds. zamówień publicznych
  Zakresy czynności stanowisk

  Zespół ds. Planowania przestrzennego, geodezji, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska

  Kierownik
  Krzysztof Jurkowski
  Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego
  Pracownicy
  Katarzyna Ziemianek
  Stanowisko pracy ds. Programu Czyste Powietrze
  Patrycja Tylecka
  Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska
  Iwona Kozielec
  Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej
  Monika Sołtys
  Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami
  Zakresy czynności stanowisk

  Zespół ds. Administracji

  Kierownik
  Jadwiga Podgórska
  Zastępca Kierownika USC
  Pracownicy
  Monika Konopka
  Stanowisko pracy ds. obsługi dziennika podawczego i sekretariatu
  Łukasz Kniotek
  Stanowisko pracy - informatyk
  Michał Gurgul
  Stanowisko pracy - informatyk
  Małgorzata Siedlarczyk
  Stanowisko pracy ds. zdrowia, sportu i pożytku publicznego
  Barbara Lupa
  Stanowisko pracy ds. Obsługi Rady Gminy
  Damian Janik
  Pomoc administracyjna
  Zakresy czynności stanowisk

  Zespół ds. Obywatelskich

  Kierownik
  -
  -
  Pracownicy
  Maria Jagieła
  Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych
  Elżbieta Polczyk
  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | Stanowisko pracy ds. USC, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
  zakresy czynności stanowisk

  Zespół Finansowo - Budżetowy i Podatków

  Kierownik
  Adam Górnicki
  Skarbnik Gminy
  Pracownicy
  Jelena Franczyk
  Stanowisko pracy - Główny Księgowy Urzędu Gminy
  Marta Urbaniak
  Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
  Krystyna Nogawka
  Stanowisko pracy ds. ewidencji dochodów oraz VATu
  Aneta Franasowicz
  Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków, opłat i działalności gospodarczej
  Kinga Barnaś
  Stanowisko pracy ds. księgowania podatków, opłat i wymiaru
  zakresy czynności stanowisk

  Zespół ds. Rozwoju turystyki, przedsiębiorczości i promocji

  Kierownik
  Pracownicy
  Natalia Piszczek
  Stanowisko pracy ds. promocji i kultury

  Samodzielne stanowiska pracy

  Pracownicy
  Katarzyna Niewiadoma
  Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii
  Lucyna Kozub
  Stanowisko pracy ds. Turystyki
  Małgorzata Leśnicka
  Pomoc administracyjna
  Marcin Hebda
  Pomoc administracyjna
  Marta Jabłońska-Chytła
  Radca prawny

  Rada Gminy

  Rada Gminy Ochotnica Dolna kadencji 2018 - 2023

  zobacz więcej...