Europejski numer alarmowy

112

Policja

997

Straż Pożarna

998

Pogotowie

999

Górskie Ochotnicze Pogotowe Ratunkowe

985