Tytuł projektu:/ názov projektu

Usprawnienie transgranicznej współpracy w zakresie bezpieczeństwa ludności, w tym w zakresie zarządzania kryzysowego poprzez doposażenie jednostek OSP oraz wspólne działania służb ratowniczych w Gminach Ochotnica Dolna, Wielka Frankowa i Ochodnica/ Zlepšenie cezhraničnej spolupráce v oblasti bezpečnosti obyvateľstva vrátane krízového riadenia prostredníctvom dovybavenia jednotiek Dobrovoľného hasičského zboru a spoločných aktivít záchranných služieb v obciach Ochotnica Dolna, Veľká Franková a Ochodnica

Partner wiodący:/ Vedúci partner

Gmina Ochotnica Dolna

Dłubacze 160

34-452 Ochotnica Dolna

www.ochotnica.pl

 

Partnerzy projektu:/ Partneri projektu

Gmina Wielka Frankowa

Gmina Ochodnica

 

Opis projektu:/ Popis projektu

 1. Doposażenie jednostek OSP w Gminie Ochotnica/ Dovybavenie jednotiek DHZ v obci Ochotnica
 • Doposażenie jednostki OSP w Tylmanowej/ Dovybavenie jednotiek DHZ v obci Tylmanowa

Średni samochód ratowniczo – gaśniczy – 1 szt. (o mocy 213 kW (290 KM), napęd 4×4 wykorzystywany do akcji ratowniczych, gaszenia pożarów zabudowań, traw, lasów i nieużytków rolnych/ Stredné záchranné a hasičské vozidlo – 1 ks. (s výkonom 213 kW (290 k), pohon 4×4 používaný na záchranné operácie, hasenie požiarov budov, trávy, lesov a pustatín.

 • Doposażenie jednostki OSP w Ochotnicy Dolnej/ Dovybavenie jednotiek DHZ v obci Ochotnica Dolna

Samochód lekki terenowy 4×4 typu Pick-Up – 1 szt. – wykorzystywany do dojazdu w ciężkie tereny górzyste. Transport ratowników, sprzętu oraz poszkodowanych. Przydatny zarówno w gaszeniu traw, lasów i nieużytków rolnych jak i przy powodziach i innych miejscowych zagrożeniach.

Radiostacja nasobna – 6 szt.; służy do kontaktu miedzy służbami podczas prowadzenia działań ratunkowych. Sprawdza się również w miejscach odległych, trudnodostępnych, gdzie nie ma zasięgu telefonii komórkowej.

Gąsienice do quada- 1 kpl.; umożliwi dojazd w warunkach zimowych w trudnodostępne tereny górskie.

Przyczepa – 1 szt.; umożliwi transport quada i przyczepki ratowniczej po drogach publicznych do Partnerów projektu oraz w miejsce zdarzenia.

Ľahké terénne vozidlo 4×4 typu Pick-Up – 1 ks. – používa sa na prístup do náročného horského terénu. Preprava záchranárov, vybavenia a obetí. Užitočné tak pri hasení trávy, lesov a pustatiny, ako aj pri povodniach a iných miestnych nebezpečenstvách. Mobilná vysielačka – 6 kusov; používa sa na kontakt medzi službami počas záchranných operácií. Funguje dobre aj v odľahlých, ťažko dostupných lokalitách, kde nie je pokrytie bunkovou rádiovou sieťou. Pásy pre štvorkolky – 1 kpl.; umožnia prístup v zimných podmienkach do ťažko prístupných horských oblastí. Príves – 1 ks; umožní prepravu štvorkolky a záchranárskeho prívesu po verejných komunikáciách k partnerom projektu a na miesto udalosti.

 • Doposażenie jednostki OSP w Ochotnicy Górnej/ Dovybavenie jednotiek DHZ v obci Ochotnica Górna

Pojazd ATV 4×4 z przyczepą i zabudową leśną – 1 szt.; pojazd wykorzystywany w akcji w trudno dostępnych trenach leśnych, udział w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, w zapobieganiu i usuwaniu skutków powodzi, umożliwi transport poszkodowanych i sprzętu,

Radiostacja nasobna – 10 szt.; służy do kontaktu miedzy służbami podczas prowadzenia działań ratunkowych. Sprawdza się również w miejscach odległych, trudnodostępnych, gdzie nie ma zasięgu telefonii komórkowej.

Vozidlo Pojazd ATV 4×4 s prívesom a lesníckou nadstavbou – 1 ks; vozidlo sa používa na akcie v neprístupných lesných

oblastiach, účasť na pátracích a záchranných akciách, prevenciu a odstraňovanie následkov povodní, prepravu obetí a

zariadení,

Mobilná vysielačka – 10 kusov; používa sa na kontakt medzi službami počas záchranných operácií. Funguje dobre aj v

odľahlých, ťažko dostupných lokalitách, kde nie je pokrytie bunkovou rádiovou sieťou.

 1. Organizacja wspólnych działań służb ratowniczych/ Organizácia spoločných aktivít záchranných služieb

W ramach projektu planowana jest również organizacja wspólnych działań służb ratowniczych i polskich i słowackich:

 • dwóch szkoleń dla strażaków, aby ich wiedza była aktualna i pomogła w sprawnym prowadzeniu wspólnych działań i akcji ratunkowych, na szkoleniach strażacy nauczą się obsługi zakupionych pojazdów i sprzętu ratunkowego;
 • dwóch symulacji akcji ratowniczych, aby w praktyce wykorzystać wiedzę i poprzez praktyczne działania zdobyć doświadczenie we współpracy z wykorzystaniem zakupionych pojazdów i sprzętu ratunkowego;
 • dwóch zawodów strażacki, aby rywalizując wykorzystać wiedzę teoretyczną i umiejętności fizyczne, a przed wszystkim wypracować wspólny system niesienia pomocy.

V rámci projektu sa plánuje aj organizovanie spoločných aktivít poľských a slovenských záchranných služieb:

 • dve školenia pre hasičov, aby si aktualizovali svoje vedomosti, ktoré im pomôžu efektívne vykonávať spoločné operácie a záchranné práce, na školeniach sa hasiči naučia ovládať zakúpené vozidlá a záchranné zariadenia; náklady zahŕňajú školiteľa, stravovanie, ubytovanie pre účastníkov (jeden deň sa uskutoční školenie a druhý deň simulovaná záchranná operácia)
 • dve simulácie záchranných operácií s cieľom uplatniť vedomosti v praxi a prostredníctvom praktických aktivít získať skúsenosti v spolupráci s použitím zakúpených záchranných vozidiel a vybavenia; náklady zahŕňajú stravovanie účastníkov
 • dve hasičské preteky s cieľom využiť teoretické vedomosti a fyzické zručnosti v pretekoch a predovšetkým vytvoriť spoločný systém pomoci; náklady zahŕňajú stravovanie účastníkov.
 1. Doposażenie jednostki OSP w Gminie Wielka Frankowa/ Dovybavenie jednotiek DHZ v obci Veľká Franková
 • Wysokociśnieniowy system gaśniczy – 1 szt.; wykorzystywany do gaszenia pożaru przy pomocy quada 4×4,
 • Piła łańcuchowa – 1 szt.; wykorzystywana do usuwaniu skutków powodzi oraz do przy pożarach lasów,
 • Piła do gałęzi – 1 szt.; wykorzystywana do przycinania drzew podczas pożaru lasu,
 • Zbiornik na wodę o dużej pojemności – 1 szt.; wykorzystywany przy pożarach lasów, do transportu wody w tereny trudnodostępne, górzyste, odległe od ujęć wody,

Vysokotlaký hasiaci systém – 1 ks.; používa sa na hasenie požiarov s použitím štvorkolky 4×4

 • Motorová píla – 1 ks.; používa sa pri odstraňovaní následkov povodní a lesných požiarov.
 • Vyvetvovacia píla – 1 ks.; používa sa na orezávanie stromov počas lesného požiaru
 • Veľkokapacitný zásobník na vodu – 1 ks.; používa sa pri lesných požiaroch, na dopravu vody do ťažko prístupných, hornatých a od vodných zdrojov vzdialených oblastí.
 1. Organizacja wspólnych działań służb ratowniczych/ Organizácia spoločných aktivít záchranných služieb

W ramach projektu planowana jest również organizacja wspólnych działań służb ratowniczych i polskich i słowackich:/ V rámci projektu sa plánuje aj organizovanie spoločných aktivít poľských a slovenských záchranných služieb:

 • szkolenie dla strażaków, aby ich wiedza była aktualna i pomogła w sprawnym prowadzeniu wspólnych działań i akcji ratunkowych, na szkoleniach strażacy nauczą się obsługi zakupionych pojazdów i sprzętu ratunkowego;
 • symulacja akcji ratowniczych, aby w praktyce wykorzystać wiedzę i poprzez praktyczne działania zdobyć doświadczenie we współpracy z wykorzystaniem zakupionych pojazdów i sprzętu ratunkowego;
 • zawody strażackie, aby rywalizując wykorzystać wiedzę teoretyczną i umiejętności fizyczne, a przed wszystkim wypracować wspólny system niesienia pomocy

školenie pre hasičov, aby si aktualizovali svoje vedomosti, ktoré im pomôžu efektívne vykonávať spoločné operácie a záchranné práce, na školeniach sa hasiči naučia ovládať zakúpené vozidlá a záchranné zariadenia; nakłady zahŕňajú školiteľa a stravovanie pre účastníkov.

 • simulácia záchranných operácií s cieľom uplatniť vedomosti v praxi a prostredníctvom praktických aktivít získať skúsenosti v spolupráci s použitím zakúpených záchranných vozidiel a vybavenia; náklady zahŕňajú stravovanie účastníkov
 • hasičské preteky s cieľom využiť teoretické vedomosti a fyzické zručnosti v pretekoch a predovšetkým vytvoriť spoločný systém pomoci; náklady zahŕňajú stravovanie účastníkov
 1. Doposażenie jednostki OSP w Gminie Ochodnica/ Dovybavenie jednotiek DHZ v obci Ochodnica

W ramach zadania doposażona zostanie jednostka OSP z Ochodnicy, w niezbędny, specjalistyczny sprzęt, dostosowany do górzystego terenu. Sprzęt ma służyć ochronie ludzi, ale również ochronie środowiska naturalnego:/ V rámci tejto úlohy bude jednotka DHZ z Ochodnice dovybavená potrebnou špecializovanou technikou prispôsobenou horskému terénu. Technika má za úlohu chrániť ľudí, ale aj životné prostredie:

 • quad + sygnalizator + syrena + kabina – 1 szt.; wykorzystywany do pomocy w gaszeniu pożarów i ratowaniu życia, szczególnie w trudnodostępnym terenie,
 • kamera termowizyjna – 1 szt.; wykorzystywana przy powadzeniu akcji pożarniczych do poszukiwania ukrytych ognisk,
 • Zbiornik na wodę o dużej pojemności 600l – 2 szt.;.; wykorzystywany do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie (do transportu wody)
 • Pompa – 2 szt.; wykorzystywane do gaszenie pożarów w trudno dostępnym terenie
 • Plecak – 2 szt.; część systemu gaszenia pożarów lasów
 • System ochrony przeciwpowodziowej – narożny 4 szt.; system szybkiej zmiany kierunku wezbranej rzeki w czasie wezbrań wykorzystywany przy nagłych wezbraniach cieków wodnych
 • System ochrony przeciwpowodziowej – prosty 8 szt.; system szybkiej zmiany kierunku wezbranej rzeki w czasie wezbrań wykorzystywany przy nagłych wezbraniach cieków wodnych
 • Namiot aluminiowy składany – 2 szt.; wykorzystywany szczególnie przy złej pogodzie do przechowywania, zabezpieczenia sprzętu, materiałów i dzielenia zadań dla członków OSP biorących udział w akcji ratunkowej

štvorkolka + maják+siréna + kabína – 1 ks.; používa sa na hasenie požiarov a záchranu životov, najmä v náročnom teréne.,

 • termokamera – 1 ks.; používa sa pri hasení požiarov na vyhľadávanie skrytých požiarov,
 • Veľkokapacitný zásobník kvapalín 600l – 2 ks.; používa sa na hasenie požiarov v náročnom teréne (na prepravu vody)
 • Čerpadlo – 2 ks.; používa sa na hasenie požiarov v náročnom teréne
 • Batoh – 2 ks.; súčasť systému hasenia lesných požiarov
 • Protipovodňový systém rohový 4 ks.; systém rýchlej zmeny smeru toku pre rozvodnené rieky, používa sa v čase povodní pri náhlych prívaloch vodných tokov
 • Protipovodňový systém rovný – 8 ks.; systém rýchlej zmeny smeru toku pre rozvodnené rieky, používa sa v čase povodní pri náhlych prívaloch vodných tokov
 • Stan hliníkový skladací – 2 ks./ používa sa najmä v nepriaznivom počasí na uskladnenie, zabezpečenie vybavenia, materiálu a rozdelenie úloh pre členov DHZ zapojených do záchranných operác
 1. Organizacja wspólnych działań służb ratowniczych/ Organizácia spoločných aktivít záchranných služieb

W ramach projektu planowana jest również organizacja wspólnych działań służb ratowniczych i polskich i słowackich:/ V rámci projektu sa plánuje aj organizovanie spoločných aktivít poľských a slovenských záchranných služieb:

 • szkolenie dla strażaków, aby ich wiedza była aktualna i pomogła w sprawnym prowadzeniu wspólnych działań i akcji ratunkowych, na szkoleniach strażacy nauczą się obsługi zakupionych pojazdów i sprzętu ratunkowego;
 • symulacja akcji ratowniczych, aby w praktyce wykorzystać wiedzę i poprzez praktyczne działania zdobyć doświadczenie we współpracy z wykorzystaniem zakupionych pojazdów i sprzętu ratunkowego;
 • zawody strażackie, aby rywalizując wykorzystać wiedzę teoretyczną i umiejętności fizyczne, a przed wszystkim wypracować wspólny system niesienia pomocy;

školenie pre hasičov, aby si aktualizovali svoje vedomosti, ktoré im pomôžu efektívne vykonávať spoločné operácie a záchranné práce, na školeniach sa hasiči naučia ovládať zakúpené vozidlá a záchranné zariadenia; nakłady zahŕňajú školiteľa, stravovanie a ubytovanie pre účastníkov (jeden deň sa uskutoční školenie a druhý deň simulovaná záchranná operácia)

 • simulácia záchranných operácií s cieľom uplatniť vedomosti v praxi a prostredníctvom praktických aktivítzískať skúsenosti v spolupráci s použitím zakúpených záchranných vozidiel a vybavenia; náklady zahŕňajú stravovanie účastníkov
 • hasičské preteky s cieľom využiť teoretické vedomosti a fyzické zručnosti v pretekoch a predovšetkým vytvoriť spoločný systém pomoci; náklady zahŕňajú stravovanie účastníkov
 1. Działania edukacyjno-promocyjne/ Vzdelávacie a propagačné aktivity

W projekcie zaplanowano również działania edukacyjno-promocyjne:/ V rámci projektu sa plánujú aj vzdelávacie a propagačné aktivity:

 • kampania w mediach społecznościowych w kosztach uwzględniono: opracowanie grafiki, opracowanie treści, wsparcie merytoryczne, tłumaczenie,
 • spotkania/pogadanki w szkołach; w kosztach uwzględniono prelegenta,
 • edukacyjne ilustrowane wydawnictwo ze słowniczkiem, w kosztach uwzględniono: opracowanie grafiki, opracowanie treści, wsparcie merytoryczne, tłumaczenie, wydanie 5000 egz.
 • puzzle; w kosztach uwzględniono: opracowanie grafiki, wydanie 1000 egz.
 • infografiki/wystawa (w kosztach uwzględniono: opracowanie grafiki, wydruk plansz)
 • kalendarz książkowy – w kosztach uwzględniono: opracowanie grafiki, opracowanie treści, tłumaczenie, wsparcie merytoryczne, wydanie 2000 egz.

náklady na kampaň v sociálnych médiách zahŕňajú: grafické spracovanie, tvorbu obsahu, vecná podpora, preklad,

 • stretnutia/prednášky v školách; prednášajúci zahrnutý v nákladoch,
 • vzdelávacia ilustrovaná publikácia so slovníkom, náklady zahŕňajú: grafický návrh, tvorbu obsahu, vecnú podporu, preklad, vydanie 5 000 výtlačkov.
 • puzzle; náklady zahŕňajú: grafické spracovanie, vydanie 1000 kópií.
 • infografiky/výstavy (náklady zahŕňajú: grafický návrh, tlač infodosiek)
 • knižný kalendár – náklady zahŕňajú: grafické spracovanie, tvorbu obsahu, preklad, vecnú podporu, vydanie 2000 výtlačkov.

Celem działań edukacyjno-promocyjnych jest zwiększanie świadomości mieszkańców (bez względu na wiek) w zakresie łagodzenia i przystosowania do zmian klimatu, a także przeciwdziałania negatywnym skutkom występowania klęsk żywiołowych poprzez:

 • promowanie rozwiązań sprzyjających przystosowaniu do postępujących zmian klimatu,
 • informowanie o korzyściach ze stosowanych rozwiązań,
 • informowanie o zasadach postępowania w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych.

W ramach działań edukacyjno – promocyjnych zostanie przeprowadzona kampania w mediach społecznościowych Gminy Ochotnica Dolna, Gminy Wielka Frankowa i Gminy Ochodnica, której celem będzie przekaz informacji dotyczących m. in. przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami.

Cieľom vzdelávacích a propagačných aktivít je zvýšiť povedomie miestnych obyvateľov (bez ohľadu na vek) v oblasti zmierňovania zmeny klímy a adaptácii na ňu, ako aj o boji proti negatívnym účinkom prírodných katastrof a to prostredníctvom:

 • propagácie riešení na prispôsobenie sa prebiehajúcej zmene klímy,
 • informovania o výhodách použitých riešení,
 • poskytovania informácií o pravidlách správania sa v prípade prírodných katastrof.

Kampania zostanie skierowana do wszystkich mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego (młodzież, dorośli, seniorzy). W wyniku przeprowadzonej kampanii informacyjnej wzrośnie świadomość i wiedza mieszkańców w zakresie łagodzenia i przystosowania do zmian klimatu, a także przeciwdziałania negatywnym skutkom występowania klęsk żywiołowych. Kampania będzie się składać z cyklu postów publikowanych wraz z grafiką na Facebooku Gminy Ochotnica Dolna oraz na Facebookach jednostek OSP.

V rámci vzdelávacích a propagačných aktivít sa v obci Ochotnica Dolna, obci Veľká Franková a obci Ochodnica uskutoční kampaň v sociálnych médiách, ktorej cieľom je okrem iného poskytovať informácie o adaptácii na zmenu klímy a predchádzaní rizikám spojeným s prírodnými katastrofami a živelnými pohromami. Kampaň bude zameraná na všetkých obyvateľov poľsko-slovenského pohraničia (mladých ľudí, dospelých, seniorov). Výsledkom informačnej kampane bude zvýšenie povedomia a znalostí obyvateľov o zmierňovaní zmeny klímy a adaptácii na ňu, ako aj o boji proti negatívnym účinkom prírodných katastrof. Kampaň bude pozostávať zo série príspevkov uverejnených s grafikou na facebookovej stránke obce Ochotnica Dolna a na facebookových stránkach jednotiek DHZ.

Odbędą się także spotkania edukacyjne w szkołach w Ochotnicy i Tylmanowej, które również będą miały na celu zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie łagodzenia i przystosowania do zmian klimatu, a także przeciwdziałania negatywnym skutkom występowania klęsk żywiołowych. Odbiorcami tego działania będą młodsi uczniowie w wieku do 10 lat, którzy nie dysponują telefonami komórkowymi lub tabletami i nie posiadają profili w mediach społecznościowych. Zatem kampania edukacyjna do nich nie dotrze. Spotkania edukacyjne poprowadzą strażacy, którzy w ciekawy sposób przekażą wiedzę najmłodszym.

Vzdelávacie stretnutia sa uskutočnia aj na školách v Ochotnici a Tylmanowej, ktorých cieľom bude tiež zvýšiť povedomie a vedomosti žiakov o zmierňovaní zmeny klímy a adaptácii na ňu, ako aj o boji proti negatívnym dôsledkom prírodných katastrof. Cieľovou skupinou tejto aktivity budú mladší žiaci vo veku do 10 rokov, ktorí nemajú mobilné telefóny alebo tablety a nemajú profily na sociálnych sieťach. Vzdelávacia kampaň ich teda neosloví. Vzdelávacie stretnutia budú viesť hasiči, ktorí zaujímavou formou budú poskytovať vedomosti najmladším.

W komunikacji i rzetelnym przekazie informacji pomogą druhom z OSP opracowane dla dzieci materiały edukacyjne: wystawa składająca się z infografik, wydawnictwo edukacyjne oraz puzzle. Wszystkie te materiały, w sposób przystępny i ciekawy, będą prezentować informacje o łagodzeniu i przystosowaniu do zmian klimatu, a także przeciwdziałania negatywnym skutkom występowania klęsk żywiołowych. Na wieczkach puzzli zostaną zamieszczone stosowne informacje i piktogramy przekazujące wiedzę najmłodszym. Z kolei dla starszych dzieci, młodzieży oraz dorosłych zostaną wydane kalendarze książkowe, w których będą zawarte ważne informacje dotyczące m. in. przystosowania do postępujących zmian klimatu czy zasadach postępowania w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych itp. Wiadomości będą połączone z dedykowanymi im grafikami. Kalendarze będą przez cały rok służyć użytkownikom i systematycznie, z miesiąca na miesiąc podnosić ich poziom wiedzy. Kalendarz w formie książkowej, a więc z notatnikiem, będzie używany nie tylko do odmierzania czasu, ale także do prowadzenia notatek i zapisów. Jest to zatem praktyczny, wielofunkcyjny przedmiot.

Hasičom DHZ budú pri komunikácii a spoľahlivom poskytovaní informácií pomáhať vzdelávacie materiály vyvinuté pre deti: výstava pozostávajúca z infografiky, vzdelávacia publikácia a puzzle. Všetky tieto materiály budú prístupným a pútavým spôsobom prezentovať informácie o zmierňovaní zmeny klímy a adaptácii na ňu, ako aj o boji proti negatívnym účinkom prírodných katastrof. Na vekách krabíc s puzzlami budú uvedené relevantné informácie a piktogramy, ktoré budú najmenším sprostredkovávať vedomosti. Pre staršie deti, mládež a dospelých budú vydané knižné kalendáre, ktoré budú obsahovať dôležité informácie o témach, ako je adaptácia na prebiehajúce klimatické zmeny alebo pravidlá správania sa v prípade prírodných katastrof atď. Informácie budú kombinované so špecializovanými grafikami. Kalendáre budú slúžiť používateľom počas celého roka a systematicky zlepšovať ich znalosti mesiac po mesiaci. Kalendár v knižnej podobe, t. j. s poznámkovými stranami, sa bude používať nielen na meranie času, ale aj na vedenie poznámok a záznamov. Ide teda o praktický, multifunkčný predmet.

Cel projektu:/ Cieľ projektu: Głównym celem projektu jest wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego./ Hlavným cieľom projektu je podporovať adaptáciu na zmenu klímy a predchádzanie rizikám katastrof, ako aj odolnosť, berúc do úvahy ekosystémový prístup. Okres realizacji projektu:/  Obdobie realizácie projektu 10.2023 – 09.2025 Wartość projektu/  Hodnota projektu 696 315, 18 € Dofinansowanie z Unii Europejskiej/ Dotácia z Európskej únie 557 052, 14 € Udział procentowy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/  Percento z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  81,07% Rezultaty projektu:/ Výsledky projektu:

– wyposażenie 5 jednostek OSP

– przeprowadzenie wspólnych szkoleń, symulacji akcji ratunkowych oraz zawodów strażackich dla Ochotniczych Straży Pożarnych,

– zorganizowane 3 happeningów dla mieszkańców pogranicza w różnym wieku

– wydanie materiałów promocyjnych

– wzrost wiedzy mieszkańców w zakresie zmian klimatu i zapobieganiu ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

– vybavenie pre 5 jednotiek dobrovoľných hasičov

– vykonávanie spoločných výcvikov, simulácií záchranných akcií a hasičských súťaží pre dobrovoľné hasičské zbory,

– zorganizovali 3 happeningy pre obyvateľov pohraničia rôzneho veku

– vydávanie propagačných materiálov

– zvyšovanie vedomostí obyvateľov o zmene klímy a predchádzaní rizikám súvisiacim s prírodnými katastrofami a katastrofami, ako aj o odolnosti, berúc do úvahy ekosystémový prístup.

 

https://www.ochotnica.pl/aktualnosci/umowa-o-dofinansowanie-polsko-slowackiego-projektu-podpisana/

https://www.ochotnica.pl/aktualnosci/spotkanie-robocze-w-sprawie-projektu-dla-strazakow/

Projekt „Usprawnienie transgranicznej współpracy w zakresie bezpieczeństwa ludności, w tym w zakresie zarządzania kryzysowego poprzez doposażenie jednostek OSP oraz wspólne działania służb ratowniczych w Gminach Ochotnica Dolna, Wielka Frankowa i Ochodnica” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2021-2027. Projekt jest realizowany razem z partnerem słowackim – Wielką Frankową i Ochodnicą.