Cele i przedmiot działania

  • edukacja kulturalna poprzez prezentację w różnych formach sztuki i kultury polskiej, a także europejskiej i światowej,
  • tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
  • organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i naukowej dla odbiorców wszystkich grup wiekowych,
  • rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych mieszkańców,
  • tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych i kultywowania tradycji.

Kierownik:

Monika Jagieła

Dane kontaktowe

Adres

os. Dłubacze 173 B
34-452 Ochotnica Dolna