Gmina Ochotnica Dolna po raz kolejny otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030 na zadanie „Zajęcia edukacyjne z robotyki”.

Tak jak w ubiegłym roku, w ramach projektu odbędą się bezpłatne zajęcia z robotyki dla uczniów szkół z terenu Gminy Ochotnica Dolna – i polskich i romskich.


Warsztaty zostaną przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych: grupa 6-8 lat oraz grupa 9-12 lat. Każda z grup będzie liczyć 12 osób. W skład grup wejdą także Romowie. Już niebawem podamy szczegóły rekrutacji uczestników na zajęcia.

Głównym celem realizacji projektu jest integracja przez zabawę oraz wspólne spędzanie czasu wolnego – zajęcia z robotyki staną się okazją do rozmów dzieci polskich i romskich, a tym samym do lepszego poznania się wzajemnie. Dla dzieci romskich będzie to także możliwość nauki języka polskiego.

Wysokość dofinansowania to 15 300,00 zł.

Zrealizowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030”.