Historia Zespołu regionalnego „Ochotni” sięga już 1984 roku, a bezpośrednio z Wiejskim Ośrodkiem  Kultury związany jest on już od samego powstania placówki, tj. od roku 1995. Członkami zespołu jest  młodzież  jak i starsi, a wszystkich łączy zamiłowanie do rodzimej góralszczyzny i chęć pielęgnowania dziedzictwa kulturowego przodków.

Obecnie w zespole gra, tańczy i śpiewa około 20 osób  „Ochotni” występują przy okazji lokalnych uroczystości i obchodów organizowanych pod patronatem WOK- u, Parafii czy Gminy a także reprezentują ochotnicki folklor na wyjazdach na terenie Polski (Opole Parafia Habry  , Syców,  Murowana Goślina ) i za granicą ( Białoruś Oszmiania ,Francja Miluza,  Niemcy Dortmund ).

W swoim dorobku zespół zgromadził różne nagrody, między innymi  III miejsce dla muzyki dorosłych zdobyte podczas Muzykowania na Duchowom Nute w Czarnym Dunajcu, Brązową Ciupagę w Tańcu Zbójnickim wywalczoną na Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej, III miejsce w śpiewie Grupowym podczas Sabałowych Bajań, wyróżnienia w tańcu solowym oraz liczne nagrody i  zajęte  1, 2 i 3 miejsca w konkursie Muzyk Podhalańskich oraz w przeglądzie NUTA DUNAJCA organizowanej CK Gminy Czorsztyn.

Równocześnie przy WOK u ( od 1995r)  działa dziecięcy Zespół regionalny „Mali Ochotni”, który początkowo funkcjonował przy Szkole Podstawowej w Jamnem prowadzony  był przez p. Bronisławę Czajka nauczycielkę która była założycielem grupy  dziecięcej. Obecnie  zespół liczy  około 30 dzieci w wieku 5-14 lat. Mali Ochotni w ramach nauki tańca śpiewu oraz gry na instrumentach  poznają kulturę tradycję swojego regionu, ale  przede wszystkim po przez uczestnictwo w zajęciach z regionalizmu są prawdziwym przykładem  prezentowania i przekazywania tradycji z pokolenia na pokolenie.

Funkcję kierownika pełnili w poprzednich latach:

  • Stanisław Siuty,
  • Stanisław Mazurek
  • Stanisław Urbaniak
  • aktualnie – Krzysztof Dobrzyński i Monika Dobrzyńska którzy jednocześnie są instruktorami i opiekunami  zespołów .