Zespół Tylmanowanie powstał w 1999 roku. Założyła go nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Tylmanowej na Zawodziu, Maria Ziemianek. Tylmanowianie działają pod patronatem Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej. Do zespołu należą uczniowie ze szkół podstawowych i liceum.

Przez większość okresu działania zespołu, repertuar był oparty na muzyce i tańcu górali pienińskich, lecz w latach 2014-2017 opierał się on głównie na tradycji podhalańskiej. Aktualnie zespół bazuje na regionie pienińskim, lecz stara się dotrzeć do swoich korzeni regionalnych.

Tylmanowianie często występowali, i nadal występują, podczas licznych imprez w gminie Ochotnica Dolna, ale nie tylko. Brali udział w Święcie Kwitnącej Jabłoni w Łącku, w Podgórzańskich Godach w Łużnej (gdzie przedstawiali wesele), występowali podczas regionalnych imprez folklorystycznych w Starym Sączu, Chochołowie, Szczawnicy i Czarnym Dunajcu. Byli zapraszani na występy do Gdańska, Sopotu, Kudowy Zdroju i Rabki. Zespół Tylmanowianie także wielokrotnie występował podczas miejscowego festynu z okazji Dnia Dziecka. Każdego roku zespół uświetnia imprezę opłatkową miejscowego oddziału Związku Podhalan.

W 2001 roku, Tylmanowianie otrzymali wyróżnienie w Rabce Zdroju podczas przeglądu zespołów dziecięcych.

Pierwszym instruktorem był Robert Majerczak. Później opiekę nad zespołem przejęły następujące osoby:

  •         Wojciech Bogucki;
  •         Magdalena i Leszek Szewczyk;
  •         Stanisława Noworolnik

Obecnie zespół prowadzi Aneta Wolańska i Asia Kulasik.