Związek Podhalan Oddział Gorczański w Ochotnicy Dolnej działa już 30 lat tj. od 9 lutego 1992 roku.

Pierwszym Prezesem Oddziału był Tadeusz Gal a następnie Maria Jankowska, Stanisław Mazurek i Jan Lizoń. Obecnie Prezesem jest Leszek Chrobak. Kapelanem Oddziału i zarazem współtwórcą był śp. ksiądz kanonik Stanisław Wojcieszak a obecnie jest ksiądz Piotr Tajak – wikariusz parafii Ochotnica Dolna. Gorczański Oddział Związku Podhalan w Ochotnicy Dolnej liczy około 70 członków.

Celem działania Oddziału jest pielęgnowanie i rozszerzanie kultury góralskiej poprzez strój i mowę góralską a także przez tradycyjne opłatki, śpiew kolęd, kuligi, święconkę, majówkę, dożynki oraz zaduszki. Działania te prowadzone są na podłożu religijnym i patriotycznym. Delegacje z pocztem sztandarowym często biorą udział w różnych uroczystościach państwowych i kościelnych. W ramach wewnętrznej działalności organizowane są dla członków Oddziału oraz dla całej społeczności lokalnej wycieczki jedno lub kilkudniowe w góry oraz do różnych historycznych miast a także do kina i teatru .

Związek Podhalan Oddział Gorczański prężnie współpracuje z Wiejskim Ośrodkiem Kultury w Ochotnicy Dolnej, w ramach tej współpracy organizuje zabawy taneczne dla mieszkańców a także przygotowuje na różne imprezy gminne, stoisko z regionalnymi potrawami. Dodatkowo ZP chętnie bierze udział w różnych akcjach charytatywnych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Skład Zarządu Związku Podhalan w Ochotnicy Dolnej:

Prezes – Leszek Chrobak tel. 509455159

Vice prezes – Jan Lizoń

Vice prezes – Tadeusz Gal

Sekretarz – Małgorzata Tokarczyk

Skarbnik – Józefa Jagieła

oraz członkowie: Karol Jagieła, Monika Konopka, Maria Lizoń, Maria Chlebek, Halina Rusnak, Stanisława Chrobak, Kazimiera Jagieła.