Gorczański Oddział Związku Podhalan w Ochotnicy Górnej założony został 12 lipca 1981 r. przez prezesa Zarządu Głównego w Nowym Targu – Józefa Staszla.

Do Związku wstąpiło wtedy 18 osób. Prezesem Oddziału została Maria Jurkowska, zastępcą Jan Cebula, skarbnikiem Alina Jamińska. Pierwsze spotkanie związkowców z członkami innych oddziałów udało się zorganizować na rekolekcjach zamkniętych w Bystrej Podhalańskiej, u Sióstr Sercanek, jednak ogłoszenie przez ówczesny rząd stanu wojennego zawiesiło działalność Związku. Członkowie spotykali się w prywatnych domach przy różnych okazjach, m. in. przy skubaniu pierza. Udało się nawet zorganizować skubacki w remizie OSP, na których pojawiali się, jako widzowie, harcerze z Wielkopolski, przebywający co roku na obozie w Ochotnicy oraz turyści.

W sierpniu 1982 r. Związek zorganizował grupę dwudziestu osób, która wybrała się na Mszę Św. na Turbacz odprawianą jak zawsze przez kapelanów Związku – Ks. J. Tischnera i Ks. Wł. Zązla. Od tego czasu po dzień dzisiejszy co roku obecność na Mszy Św. na Turbaczu stała się tradycją Związku.

W kwietniu 1983 r. Związek urządził pierwszą zabawę taneczną, a potem kilka innych, aby za zarobione pieniądze zorganizować kurs robót na drutach, kurs haftu itp. Dzięki gorącym prośbom, nasz rodak, Stanisław Siuty z Leśnicy, przez 3 lata przyjeżdżał i uczył dzieci śpiewu tańca góralskiego, wspomagając szkolny zespół góralski prowadzony wówczas przez Stanisława Urbaniaka, nauczyciela tutejszej szkoły.

W styczniu 1995 r. Związek wzbogacił się o własny sztandar, który to w styczniu poświęcił w czasie uroczystej Mszy Św. ks. prof. J. Tischner.

Od dwudziestu lat uczestniczymy niemal we wszystkich większych uroczystościach organizowanych przez Zarząd Główny Związku Podhalan (m. in. zjazdy, przewiezienie prochów Tetmajera z Warszawy do Ludźmierza i później do Zakopanego, we Mszy Św. pogrzebowej śp. Ks. J. Tischnera w Krakowie i Łopusznej, jak również rocznice śmierci Ks. Tischnera, opłatki, święconki itp.). Oprócz tego Związek ściśle współpracuje z tutejszym Kołem Gospodyń Wiejskich, Wiejskim Ośrodkiem Kultury oraz szkołami organizując wspólnie prawie wszystkie imprezy. Organizujemy pielgrzymki do różnych sanktuariów nie tylko dla członków Związku ale również dla mieszkańców Ochotnicy, by mogli podziękować Bogu za łaski.

W roku 2002 do Związku Podhalan należało 36 osób. Zaś w roku 2009 – 42 osoby. W Zarządzie Oddziału Związku przewodniczyła p. Maria Jurkowska do 1995 r. Od 1995 do 1999 r. p. Anna Chrobak. Od 1999 r. do 2000 Stanisław Urbaniak, od 2000 – 2008 Józef Królczyk, a od 2008 – Jarosław Buczek.

Pierwszy sztandar Związku Podhalan w Ochotnicy Górnej poświęcony został styczniu 1995 roku, przez ks. Józefa Tishnera. Uroczystość połączona była z Opłatkiem oraz mianowaniem nowych członków.Podczas uroczystego obchodzenia Stulecia parafii Ochotnica Górna, 15 sierpnia 2012 roku, poświęcony został nowy sztandar.

Zarząd ZP w Ochotnicy Górnej

Prezes Zarządu:  Piotr Król

Zastępca: Krzysztof Dobrzyński

Skarbnik: Krystyna Faron

Sekretarz: Bożena Jagieła

Zastępca sekretarza:
Magdalena Piszczek

Członkowie Zarządu:
Krzysztof Czajka
Maria Chryczyk

Chorąży:
Stanisław Jagieła
Józef Czajka

Skład Komisji Rewizyjnej:
Wiesław Maciąga
Maria Garncarczyk
Małgorzata Buczek

Skład Sądu Koleżeńskiego:
Janina Król
Monika Dobrzyńska
Maria Furca