Wójt Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik zespołu ds. zarządzania projektami

Wójt Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik zespołu ds. zarządzania projektami

A. Nazwa i adres jednostki Urząd Gminy Ochotnica, 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160 B. Określenie stanowiska: Kierownik zespołu ds. zarządzania projektami C. Wymagania związane ze stanowiskiem: 1. Niezbędne: 1) obywatelstwo polskie, innego kraju Unii Europejskiej

Strażacy z naszej Gminy otrzymają nowy specjalistyczny sprzęt

Strażacy z naszej Gminy otrzymają nowy specjalistyczny sprzęt

Dzięki wsparciu Pana Posła Edwarda Siarki udało się zdobyć pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, dlatego w ubiegłym tygodniu Wójt Gminy wraz ze Skarbnik udali się do Ministerstwa Sprawiedliwości  w Warszawie. Celem wizyty było podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu sprzętu

Spotkanie w Sejmie z Panią Poseł Anną Paluch

Spotkanie w Sejmie z Panią Poseł Anną Paluch

Przy okazji wizyty w Ministerstwie Sprawiedliwość Wójt udał się do Sejmu, aby spotkać się z Panią Poseł Anną Paluch, które reprezentuję nasz region w parlamencie. Podczas rozmowy omawiano ważne zagadnienia związane z naszą Gminą. Pani Poseł zapewniła o pomocy i wspie

Wójt Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna - Stanowisko pracy ds. komunikacji społecznej, promocji i kultury

Wójt Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna - Stanowisko pracy ds. komunikacji społecznej, promocji i kultury

Wójt Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna A. Nazwa i adres jednostki Urząd Gminy Ochotnica, 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160 B. Określenie stanowiska: Stanowisko pracy ds. komunikacji społecz

Wójt Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna - Stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych

Wójt Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna - Stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych

Wójt Ochotnica Dolna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna A. Nazwa i adres jednostki Urząd Gminy Ochotnica, 34-452 Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160 B. Określenie stanowiska: Stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrzny

Nasze wspólne choinki !

Nasze wspólne choinki !

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia w centrum każdego sołectwa naszej gminy stanie wkrótce duża choinka: na Skwerku w Ochotnicy Górnej, obok Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej, przy Szkole Podstawowej na Młynnym, przy WOKu w Tylmanowej. Ch

"Droga do zatrudnienia" – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy z województwa małopolskiego

Projekt skierowany jest do 140 osób zamieszkujących województwo małopolskie, powyżej 30 roku życia, które są bezrobotne lub bierne zawodowo, a także znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnymi,

Informacja Wójta dotycząca lekarzy Specjalistów w Ośrodku Zdrowia w Tylmanowej

Informacja Wójta dotycząca lekarzy Specjalistów w Ośrodku Zdrowia w Tylmanowej

Po spotkaniu z Panią Anną Piergies-Zachwieja oraz Kazimierz Mierzyńskim chciałem poinformować o planowanej dostępności specjalistów w NZOOZ Tylmanowa. Korzystając z okazji jeszcze raz chciałem podziękować Pani Annie i Panu Kazimierzowi, za bardzo merytoryczne spotkanie. W najbliżs