Na teren gminy ruszają ankieterzy badający zapotrzebowanie mieszkańców na budowę sieci gazowej

Na teren gminy ruszają ankieterzy badający zapotrzebowanie mieszkańców na budowę sieci gazowej

Szanowni mieszkańcy, Ochotnica ma szansę zostać zgazyfikowane na przestrzeni najbliższych lat. Decyzja o przystąpieniu do realizacji tej inwestycji podejmie Polska Spółka Gazownicza po analizie ankiet, które służą do szacowania zapotrzebowania na gaz na naszym terenie. Chc

Informacja dot. zgłoszeń awarii instalacji fotowoltaicznych

Informacja dot. zgłoszeń awarii instalacji fotowoltaicznych

Szanowni Mieszkańcy, W odpowiedzi na pytania dot. terminu usuwania awarii instalacji fotowoltaicznych innych niż ostatnia wymiana przekaźników informujemy, że systematycznie były przekazywane informacje do Wykonawcy dot. zgłaszanych przez Państwa awarii. Niestety nie otrzymujemy

Ogłoszono przetarg na wykonanie nawierzchni betonowych w os. Gabrysie w Tylmanowej

Ogłoszono przetarg na wykonanie nawierzchni betonowych w os. Gabrysie w Tylmanowej

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w dniu 24.06.2019 r. został ogłoszony przetarg na Wykonanie nawierzchni betonowych na drogach gminnych na terenie Gminy Ochotnica Dolna. Planowany do realizacji zakres robót obejmuje: Remonty i modernizację dróg na terenie Gmi

Ogłoszono przetarg na wykonanie nawierzchni betonowych w os. Ligasy w Ochotnicy Dolnej oraz w os. Zabaście (Cyrhla) w Tylmanowej

Ogłoszono przetarg na wykonanie nawierzchni betonowych w os. Ligasy w Ochotnicy Dolnej oraz w os. Zabaście (Cyrhla) w Tylmanowej

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w dniu 24.06.2019 r. został ogłoszony przetarg na Wykonanie nawierzchni betonowych na drogach gminnych na terenie Gminy Ochotnica Dolna. Planowany do realizacji zakres robót obejmuje: Remonty i modernizację dróg na terenie Gmi

„Nie zmarnuj swojego życia”

„Nie zmarnuj swojego życia”

Pod takim tytułem, wieczór na boisku "Orlik" przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej, Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Klub Sportowy „Gorc Ochotnica” dedykuje rodzinom, zapraszając

Wszystkie obiekty sportowe otwarte dla mieszkańców i turystów

Wszystkie obiekty sportowe otwarte dla mieszkańców i turystów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w tym przede wszystkim młodzieży, a także przebywających na terenie naszej Gminy turystów, Wójt Gminy informuje, iż z dniem dzisiejszym wprowadzone  zostało zarządzenie na mocy którego zostanie udostępniona cała