Informacja w sprawie odbioru śmieci

Informacja w sprawie odbioru śmieci

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 stycznia 2020 r. w ramach odbioru odpadów na terenie sołectw Ochotnica Dolna, Ochotnica Górna, Młynne odbierane są po raz ostatni odpady segregowane z pojemnika zielonego. W przyszłych zbiórkach odpady segregowane

Nowe zasady segregacji odpadów w Gminie Ochotnica Dolna

Nowe zasady segregacji odpadów w Gminie Ochotnica Dolna

UWAGA: Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniu 9 stycznia 2020 r. w ramach odbioru odpadów na terenie sołectw Ochotnica Dolna, Ochotnica Górna, Młynne odbierane są zmieszane odpady komunalne (w czarnych pojemnikach) natomiast odpady segregowane (w koszach zielonych)

Komunikat dla osób podróżujących na linii OCHOTNICA GÓRNA – ŁĄCKO - NOWY SĄCZ

Komunikat dla osób podróżujących na linii OCHOTNICA GÓRNA – ŁĄCKO - NOWY SĄCZ

Szanowni Państwo! Uczniowie Szkół Średnich! Od 1 lutego 2020 r. zostanie uruchomiona linia stała na trasie Ochotnica Górna – Łącko - Nowy Sącz. W związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych korzystaniem z tej linii o składanie deklaracji dot. godzin pr

Gorce Ultra-Trail Winter 2020

Gorce Ultra-Trail Winter 2020

Bieganie zimą – sport dla każdego! Dyszka – Zadyszka, czyli bieg na 10 km w Gorcach to propozycja biegu zimowego skierowana do wszystkich aktywnych i gotowych podjąć wyzwanie! 22 lutego 2020 roku gościnna ziemia gorczańska po raz kolejny przywita zawodników zimowej edy

Mali Ochotni zagrali dla lotników

Mali Ochotni zagrali dla lotników

Kapela Mali Ochotni z Ochotnicy Górnej wzięła udział w 10. jubileuszowym spotkaniu z okazji 75. rocznicy lądowania bombowca USAAF B17 ”Candie” na przedpolu Fortu 52 „Borek” w Krakowie – Borku Fałęckim oraz amerykańskiej ofensywy lotniczej przeciwko celom p

Lista kandydatów na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa

Lista kandydatów na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa

Na podstawie § 33a ust. 7 Statutu Sołectwa Tylmanowa (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2010r. Nr 439, poz. 3227 z późn. zm.) Komisja Wyborcza powołana do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa zarządzonych na dzień 26 stycznia 2020 r. informuje, że

Polski złoty ma 100 lat!

Polski złoty ma 100 lat!

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego w ramach zadania „Polski ZŁOTY ma sto lat!” Projekt od grudnia 2019 r. do marca 2020 r. będzie realizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej. Głównym celem realizacji zadan

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 10 stycznia 2020 roku o naborze do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na rok 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 10 stycznia 2020 roku o naborze do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na rok 2020

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na członków do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie: 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym a) Zorganizowanie pomocy dla dzieci dysfun