Zakończono remont mostu w os. Młynne – Brzeźnie w Ochotnicy Dolnej

Zakończono remont mostu w os. Młynne – Brzeźnie w Ochotnicy Dolnej

Zakończyły się prace związane z budową mostu w os. Brzeźnie na Młynnym. Była to bardzo ważna i strategiczna inwestycja dla mieszkańców. - Ukończyliśmy i odebraliśmy kolejną inwestycję, na którą mieszkańcy czekali wiele, wiele lat... Realizacja tego zadania w tym roku p

Orkiestra Dęta OSP Ochotnica Dolna wydała płytę jubileuszową

Orkiestra Dęta OSP Ochotnica Dolna wydała płytę jubileuszową

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1045/20 z dnia 30.07.2020 r. udzielił Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochotnicy Dolnej dofinansowanie w ramach I edycji konkursu pn. Mecenat Małopolski 2020 na realizację zadania pn. „35 lat Orkiestry Dętej OSP Ochotnica Dolna”

Wójt Gminy Ochotnica Dolna  Zaprasza do składania ofert  na zadanie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na  „Roboty utrzymaniowe szlaku turystycznego z os. Młynne - Szlagówka w kierunku Gorca w m. Ochotnica Dolna”

Wójt Gminy Ochotnica Dolna Zaprasza do składania ofert na zadanie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na „Roboty utrzymaniowe szlaku turystycznego z os. Młynne - Szlagówka w kierunku Gorca w m. Ochotnica Dolna”

1.Zakres obejmuje: a) Roboty ziemne, w tym: - ścinanie darniny – nawierzchni trawiastej - korytowanie podłoża do szer. 3,5 m - profilowanie skarp - zrywanie krzaków – samosiejek b) Przycinanie gałęzi c) Wykonanie wodospustów drewnianych  -7 sz

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Znak: PPOŚ.6220.1.2020.KJ                                             &nbs

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 Listopada 2020 roku o naborze do komisji konkursowej

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 Listopada 2020 roku o naborze do komisji konkursowej

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na członków do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie:  Pomocy społecznej w tym pomocy społecznej rodzinom  i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 Listopada 2020 roku o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna na rok 2021

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 Listopada 2020 roku o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna na rok 2021

Na podstawie art. 11,ust.2 art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  z 2020 r. poz.1057).   Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok w zakresie

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 Listopada 2020 roku o naborze do komisji konkursowej

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 Listopada 2020 roku o naborze do komisji konkursowej

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza nabór na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego na rok 2021 w zakresie: 1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.     "Dowozy

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 Listopada 2020 roku o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna na rok 2021

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 Listopada 2020 roku o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna na rok 2021

Na podstawie art.11 ust.2 art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r poz.1057) oraz Uchwały Nr XXVIII/259/20 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 października 2020 roku, w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy

Nowe zasady w walce z koronawirusem. Trzy etapy ograniczeń - terminy i rozporządzenia

Nowe zasady w walce z koronawirusem. Trzy etapy ograniczeń - terminy i rozporządzenia

Od 28 listopada otwarte będą sklepy i punkty usługowe w galeriach i parkach handlowych, ale w ścisłym reżimie sanitarnym; ferie zimowe w całym kraju będą w jednym terminie od 4 do 17 stycznia, ale bez możliwości wyjazdów na zimowiska - to nowe zasady w walce z koronawirusem ogłosz

Spotkanie robocze dotyczące renowacji dworku w Tylmanowej

Spotkanie robocze dotyczące renowacji dworku w Tylmanowej

W minionym tygodniu odbyło się spotkanie robocze dotyczące renowacji zabytkowego dworku Bajka w Tylmanowej. Spotkanie miało na celu m.in. ustalenie szczegółów dotyczących  wyposażenia i oświetlenia budynku oraz kwestii konserwatorskich. W spotkaniach udział wzięli: Ra