Wójt Stanisław Jurkowski otrzymał absolutorium

Wójt Stanisław Jurkowski otrzymał absolutorium

Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna w poniedziałek 26 czerwca podczas 36 zwyczajnej sesji Rady Gminy otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. - Głosowanie nad udzieleniem absolutorium jest dla mnie jednym z najważniejszych głosowań Rady Gminy,

Wóz transmisyjny Radia RDN zaparkuje w Gminie Ochotnica Dolna

Wóz transmisyjny Radia RDN zaparkuje w Gminie Ochotnica Dolna

W najbliższą środę 28 na dwóch antenach RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska można będzie posłuchać transmisji na żywo programu „studio weekend” z wozu satelitarnego Radia RDN. Dziennikarze radia przyjadą do Gminy Ochotnica Dolna na specjalne zaproszenie Pana Wójta

Informacja Wójta  Gminy  Ochotnica Dolna z  dnia 23 czerwca 2017 roku

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 czerwca 2017 roku

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm) Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje o możliwości zgłaszania uwag dotyczących oferty na realizację zadania publicznego Gminy

Gmina Ochotnica Dolna trzecia w rankingu „W mojej okolicy jest dużo zieleni”

Gmina Ochotnica Dolna trzecia w rankingu „W mojej okolicy jest dużo zieleni”

W badaniu na temat jakości życia Polaków „siężyje” zorganizowanym przez serwis Otodom we współpracy z agencją PBS oraz OLX na próbie 140 tys. osób z całej Polski, w kategorii „W mojej okolicy jest dużo zieleni” Gmina Ochotnica Dolna  z

Kuchnia Pasterska - Wyrób Serów - zaproszenie na warsztaty

Kuchnia Pasterska - Wyrób Serów - zaproszenie na warsztaty

W weekend 23 i 24 czerwca można wziąc udział w warsztatach i spotkanaich na których przeprowadzone zostaną prelekcje m.in. nt. kultury wołoskiej, pasterstwa w Gorcach. Dopełnieniem wydarzenia będzie Msza św. w intencji baców, juhasów i gazdów w Wołtyłowej Gazd&o

Obwieszczenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna

Obwieszczenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1073), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo

Zawiadomienie o 59 posiedzeniu Komisji Infrastruktury, Turystyki, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy

Zawiadomienie o 59 posiedzeniu Komisji Infrastruktury, Turystyki, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy

Zgodnie z § 52 Regulaminu Rady Gminy w Ochotnicy Dolnej stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop.  z 2003 r. Nr 408 poz. 4295 z późn. zm.) zwołuję 59 posiedzenie Komisji Infrastruktury, Turystyki, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej

Zawiadomienie o 86 posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Zawiadomienie o 86 posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Zgodnie z § 52 Regulaminu Rady Gminy w Ochotnicy Dolnej stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 47 z dnia 24 maja 2001 roku z późn. zm.) zwołuję 86 posiedzenie Komisji na dzień 23 czerwca 2017 roku (pią

Zawiadomienie o 39  posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Gminy

Zawiadomienie o 39 posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Gminy

Zgodnie z § 52 Regulaminu Rady Gminy w Ochotnicy Dolnej stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop.  z 2003 r. Nr 408 poz. 4295 z późn. zm.) zwołuję 39  posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finans

Złote i diamentowe gody w Gminie Ochotnica Dolna

Złote i diamentowe gody w Gminie Ochotnica Dolna

„Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie”. Papież Jan Paweł II   Wójt Gminy w dniu 8 czerwca zorganizował  uroczystość Złotych i Diamentowych

GALERIA