Dyżury Radnych

Radni

Kadencja 2024 - 2029

Przewodniczący
Jan Jurek
Przewodniczący Rady Gminy
Agata Chlipała
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
Radni
Magdalena Chryczyk
Radna
Andrzej Runger
Radny
Bożena Kuziel
Radna
Andrzej Sikora
Radny
Wojciech Chlipała
Radny
Krzysztof Ligęza
Radny
Sylwester Cwynar
Radny
Irena Pawlik
Radna
Tomasz Konopka
Radny
Krzysztof Bodziarczyk
Radny
Dariusz Węglarz
Radny

Kadencja 2018 - 2024

Przewodniczący
Maciej Mikołajczyk
Przewodniczący Rady Gminy
Radni
Maria Chlipała - Gołdyn
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
Stanisław Faltyn
Radny
Bożena Kuziel
Radna
Irena Pawlik
Radna
Andrzej Runger
Radny
Robert Królczyk
Radny
Tadeusz Hebda
Radny
Maria Głód
Radna
Jan Jagieła
Radny
Jerzy Udziela
Radny
Jacek Noworolnik
Radny
Halina Ziemianek
Radna
Barbara Udziela
Radna

Komisje

Komisja Skarg, Wnisków i Petycji

Przewodniczący
Sylwester Cwynar
Przewodniczący Komisji
Radni
Magdalena Chryczyk
Członek Komisji
Krzysztof Bodziarczyk
Członek Komisji
Tomasz Konopka
Członek Komisji
Jan Ligas
Członek Komisji

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Ochotnica Dolna

Przewodniczący
Andrzej Sikora
Przewodniczący Komisji
Radni
Tomasz Konopka
Członek Komisji
Krzysztof Ligęza
Członek Komisji
Jan Ligas
Członek Komisji
Irena Pawlik
Członek Komisji

Komisja Infrastruktury, Budownictwa i inwestycji

Przewodniczący
Wojciech Chlipała
Przewodniczący Komisji
Radni
Dariusz Węglarz
Członek Komisji
Krzysztof Bodziarczyk
Członek Komisji
Tomasz Konopkaka
Członek Komisji
Sylwester Cwynar
Członek Komisji

Komisja Turystyki, Promocji i Rolnictwa

Przewodniczący
Jan Ligas - Sołtys
Przewodniczący Komisji
Radni
Krzysztof Bodziarczyk
Członek Komisji
Agata Chlipała
Członek Komisji
Andrzej Sikora
Członek Komisji
Bożena Kuziel
Członek Komisji

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodniczący
Agata Chlipała
Przewodniczączy Komisji
Radni
Magdalena Chryczyk
Członek Komisji
Wojciech Chlipała
Członek Komisji
Krzysztof Ligęza
Członek Komisji
Jan Ligas - Sołtys
Członek Komisji

Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska

Przewodniczący
Krzysztof Ligęza
Przewodniczący Komisji
Radni
Andrzej Runger
Członek Komisji
Andrzej Sikora
Członek Komisji
Wojciech Chlipała
Członek Komisji
Jan Ligas - Sołtys
Członek Komisji