Dyżury Radnych

Radni

Kadencja 2018 - 2023

Przewodniczący
Maciej Mikołajczyk
Przewodniczący Rady Gminy
Radni
Maria Chlipała - Gołdyn
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
Stanisław Faltyn
Radny
Bożena Kuziel
Radna
Irena Pawlik
Radna
Jan Franczyk
Radny
Andrzej Runger
Radny
Robert Królczyk
Radny
Tadeusz Hebda
Radny
Maria Głód
Radna
Jan Jagieła
Radny
Jerzy Udziela
Radny
Jacek Noworolnik
Radny
Halina Ziemianek
Radna
Barbara Udziela
Radna

Komisje

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Ochotnica Dolna

Przewodniczący
Andrzej Runger
Przewodniczący Komisji
Radni
Halina Ziemianek
Członek Komisji
Irena Pawlik
Członek Komisji
Jan Jagieła
Członek Komisji
Jacek Noworolnik
Członek Komisji

Komisja Infrastruktury, Budownictwa i Inwestycji

Przewodniczący
Stanisław Faltyn
Przewodniczący Komisji
Radni
Maria Chlipała – Gołdyn
Członek Komisji
Maria Głód
Członek Komisji
Robert Królczyk
Członek Komisji
Jerzy Udziela
Członek Komisji

Komisja Turystyki, Promocji i Rolnictwa

Przewodniczący
Bożena Kuziel
Przewodniczący Komisji
Radni
Irena Pawlik
Członek Komisji
Halina Ziemianek
Członek Komisji
Andrzej Runger
Członek Komisji
Barbara Udziela
Członek Komisji

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodniczący
Halina Ziemianek
Przewodniczący Komisji
Radni
Maria Chlipała – Gołdyn
Członek Komisji
Barbara Udziela
Członek Komisji
Jan Franczyk
Członek Komisji
Robert Królczyk
Członek Komisji

Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska

Przewodniczący
Barbara Udziela
Przewodniczący Komisji
Radni
Andrzej Runger
Członek Komisji
Bożena Kuziel
Członek Komisji
Maria Głód
Członek Komisji
Tadeusz Hebda
Członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący
Maria Głód
Przewodniczący Komisji
Radni
Bożena Kuziel
Członek Komisji
Andrzej Runger
Członek Komisji
Jacek Noworolnik
Członek Komisji
Jan Jagieła
Członek Komisji

Doraźna Komisja Statutowa

Przewodniczący
Bożena Kuziel
Przewodniczący Komisji
Radni
Irena Pawlik
Członek Komisji
Robert Królczyk
Członek Komisji
Stanisław Faltyn
Członek Komisji
Tadeusz Hebda
Członek Komisji