Sołectwo Ochotnica Dolna – Młynne zlokalizowane w dolinie potoku o tej samej nazwie jest jednym z najciekawszych pod względem krajobrazowym i kulturowym gorczańskich przysiółków.

Uwagę zwraca bardzo wyraźne, tarasowe formowanie pól uprawnych, ukształtowanych tak wielusetletnim trudem tutejszych rolników.

Choć, obecnie zabudowa historyczna sołectwa Ochotnica Dolna- Młynne jest w większości wymieniona, uwagę odwiedzających zwraca kilka starych budynków mieszkalnych i spichlerzy z drugiej połowy XIX wieku. Miłośnik dawnej architektury musi koniecznie udać się w osiedle Gołdyny, gdzie znajduje się, usytuowany prostopadle do drogi, kompleks starych chałup i stodół, tworzący jakby wąską uliczkę w poprzek doliny. Najstarszy budynek pochodzi z roku 1867.

W sołectwie również budzi zainteresowanie architektura podobna do Tylmanowej i Ochotnicy Dolnej  z mszeniem między belkami ścian, uszczelnionym gliną, malowaną na niebieski kolor, co daje efekt chałup w poziome pasy. Dachy o prostych szczytach z listowaniem, bliższe są formom z Tylmanowej a nawet Szczawnicy, niż formom typowo podhalańskim.

W Młynnem znajduje się także wyjątkowa kaplica pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w stylu regionalnym. Jest również pomnik upamiętniający najtragiczniejsze w dziejach Ochotnicy Dolnej wydarzenie „Krwawej Wigilii” z 1944 roku. To miejsce upamiętniające mord Niemców na rodzinie Brzeźnych i ich sąsiadach. Nad piwnicą spalonego domu zamordowanych, wybudowano kapliczkę, w której znajduje się figura Najświętszego Serca Pana Jezusa, drewniany krzyż oraz kamienny obelisk z tablicą informującą.

Sołectwo Ochotnica Dolna – Młynne zachwyca nie tylko architekturą, ale także florą i fauną. Nad grzbietami górskimi rozciągniętymi wzdłuż potoku Młynne, unoszą się ptaki drapieżne. Najczęściej są to myszołowy, jastrzębie i kobuzy, wypatrujące z wysokości drobnych gryzoni. Możemy tu również spotkać i to stosunkowo często, szybującą majestatycznie parę orłów przednich, ptaków niezwykle rzadkich, w skali całego kraju!