Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Maria Chlipała-Gołdyn przyjmuje we wszystkich sprawach:

 

w każdy wtorek tygodnia

w godz. 15.00 – 17.00

w siedzibie Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej,

pokój nr 011

tel. 18 26 209 39, kom. 510 237 864

Poza wyznaczonymi godzinami przyjęć można umawiać się telefonicznie z Przewodniczącym Rady Gminy Ochotnica Dolna.

Skargi i wnioski wpływające do Rady Gminy Ochotnica Dolna podlegają zewidencjonowaniu przez pracownika ds. obsługi Rady Gminy.

Rejestr skarg i wniosków znajduje się w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej, pokój nr 011.