Prace przygotowawcze dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Prace przygotowawcze dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wczoraj (12.02.2019 r.) w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna odbyło się spotkanie robocze z urbanistami w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Omówiono m. in. proces zmian w związku z planowaną budową wyciągu narciarskiego w Ochotnicy Górnej oraz skoncentrowano

Ogłoszono przetarg ona odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Ogłoszono przetarg ona odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w dniu 12.02.2019 r. został ogłoszony przetarg na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ochotnica Dolna w 2019r. (marzec - grudzień). Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie o

Spotkanie dotyczące projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”

Spotkanie dotyczące projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”

W ostatni czwartek (7 lutego) w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna odbyło się spotkanie animacyjne w ramach projektu pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”. Projekt ma na celu wspieranie lokalnych podmiotów ekonomii społecznej tj. l

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza

Na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Rodzaj zanieczyszczenia: Pył PM 10 Przewidywana wielkość zanieczyszczenia Poziom powyżej 150 µg/m3 Obszar

Zaproszenie do złożenia oferty na usługi prawne

Zaproszenie do złożenia oferty na usługi prawne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej zaprasza do złożenia oferty na usługi prawne, w ramach których będą udzielane indywidualne porady prawne  m. in. z zakresu spraw mieszkaniowych, spadkowych, umów o dożywocie, z zakresu kodeksu rodzinnego i opiekuńcz

Zaproszenie do złożenia oferty na usługi psychologiczne

Zaproszenie do złożenia oferty na usługi psychologiczne

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej zaprasza do złożenia oferty na usługi psychologiczne, w ramach których będzie udzielana pomoc psychologiczna i wsparcie specjalistyczne osobom starszym, rodzicom dzieci niepełnosprawnych, osobom w kryzysie, których udzia

Informacja  Wójta Gminy Ochotnica  Dolna z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie  uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w terminie od dnia 28 stycznia 2019 roku  do dnia 6 lutego 2019 roku  do godz. 16.00 do Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej nie wpłynęły uwagi dotyczące oferty na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna w 2019 roku pn" Oc

Informacja  Wójta Gminy Ochotnica  Dolna z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w terminie od dnia 28 stycznia 2019 roku  do dnia 6 lutego 2019 roku  do godz. 16.00 do Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej nie wpłynęły uwagi dotyczące oferty na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna w 2019 roku pn" Up