W ramach konkursu pn. „Małopolskie OSP 2022” Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinansowanie na zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego średniego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochotnicy Górnej. Wysokość otrzymanej dotacji to 40 000 zł.

Konkurs został ogłoszony przez Samorząd Województwa Małopolskiego, aby zapewnić gotowość bojową Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem konkursu jest polepszenie warunków pracy strażaków działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska, pełniących istotną rolę w zakresie ratowania życia i zdrowia oraz mienia społeczności lokalnej.

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Ochotnica Górna podniesie sprawność pracy naszych strażaków, a tym samym poziom bezpieczeństwa publicznego. Nowoczesny samochód usprawni działania oraz pomoże w efektywnym niesieniu pomocy przez strażaków OSP Ochotnica Górna mieszkańcom całej Gminy poprzez szybkie dotarcie na miejsce zdarzenia oraz skuteczniejsze prowadzenie działań ratowniczych.

Realizowane zadanie wpłynie na poprawę warunków i bezpieczeństwa w remizach strażackich. W konsekwencji pozwoli to na podniesienie stopnia przygotowania operacyjnego jednostek OSP w województwie małopolskim, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.