Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dofinasowanie w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy” na realizację zadania pt. Edukacja szansą dla uchodźców z Ukrainy”. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z 15 Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym.

Wysokość otrzymanych środków to 50 000 zł.

Grupę docelową będą stanowić imigranci z Ukrainy, którzy uciekają ze swojej Ojczyzny w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na ich kraj. Uchodźcy z Ukrainy to głownie kobiety i dzieci, którzy w Gminie Ochotnica Dolna, szukają bezpiecznego i długotrwałego schronienia, ponieważ, póki co, nic nie wskazuje na zakończenie wojny. Imigranci przebywający na terenie Gminy Ochotnica Dolna, pochodzą w większości ze wschodnich obszarów Ukrainy, na których to głównie toczy się konflikt zbrojny. We wschodniej części Ukrainy, w przeciwieństwie do zachodniej, język polski nie jest używany. Dlatego Ukraińcy potrzebują lekcji języka polskiego.

Zadanie będzie zatem polegało na organizacji nauki lekcji języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. Każdy z uczestników lekcji otrzyma pomoce dydaktyczne.

Oprócz lekcji języka polskiego zostanie dla uchodźców przygotowane wsparcie zawodowe i edukacja prozawodowa w postaci szkoleń i warsztatów. Wsparcie zawodowe jest niezbędne, aby Ukraińcy mogli znaleźć zatrudnienie. Większość z nich z pewnością będzie musiała się przekwalifikować, aby podjąć pracę, dlatego wsparcie uchodźców w kwestii zawodowej jest konieczne i bardzo istotne z punktu widzenia ich dalszego pobytu w Polsce. Znalezienie pracy jest niezbędne, aby mogli osiągnąć niezależność finansową i mieć możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Rezultaty osiągnięte w trakcie realizacji zadania będą trwałe i zostaną wykorzystane w dalszej działalności Gminy Ochotnica Dolna. Pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, kierownicy Wiejskich Ośrodków Kultury będą mieli ułatwioną komunikację z uchodźcami dzięki czemu łatwiej będzie im udzielić pomocy i wsparcia lub zaprosić do udziału w życiu kulturalnym lokalnej społeczności. Dobra komunikacja i zrozumienie na poziome językowym przyczyni się do integracji obu społeczności – polskiej i ukraińskiej.

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”.