Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości dotyczący lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Przychodni na działce ewid. nr 4044/1 w osiedlu Bliszcze w Tylmanowej, przeznaczonego na wynajem do prowadzenia działalności świadczącej usługi stylizacja paznokci.

Załącznik