SZANOWNI MIESZKAŃCY!

W związku z upływem okresu trwałości projektu pn.:” Budowa instalacji fotowoltaicznych do grzania wody (z możliwością oddawania nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci) dla domów jednorodzinnych w Gminie Ochotnica Dolna”  własność mikroinstalacji fotowoltaicznej objętej Umowami przechodzi na Mieszkańca.

W związku z tym zapraszamy właścicieli mikroinstalacji, którzy skorzystali z tego programu do podpisania „protokołu przekazania” w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, pok. 005

W przypadku niepodpisania „protokołu przekazania” przez Mieszkańca, zostanie on sporządzony przez Gminę i będzie miał taki skutek, jak protokół podpisany przez obie strony. Własność mikroinstalacji przeszła na Państwa własność z mocy samej umowy i podpisanie protokołu potwierdza tylko ten fakt.

Zatem od dnia 01.07.2022 wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez właścicieli mikroinstalacji niezwłocznie po ujawnieniu wady:

  1. Na adres email: serwis@flexipowergroup.pl z podaniem danych takich jak: (imię i nazwisko, adres, telefon, opis usterki) lub
  2. Telefonicznie na numer stacjonarny: 42 226 04 53

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 18 262 09 19.

Załącznik do pobrania