Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej zaprasza do wzięcia udziału w świątecznym konkursie na najpiękniejszą ozdobę choinkową.

Jury przy ocenie prac konkursowych będzie brało pod uwagę w szczególności oryginalność, estetykę wykonania oraz użycie materiałów naturalnych. Technika całkowicie dowolna. Liczymy na Waszą nieograniczoną pomysłowość!

Ozdoby należy dostarczyć do Wiejskiego Ośrodka Kultury do dnia 15.12.2022 r. wraz z opisem: imię, nazwisko, wiek, numer telefonu.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 17.12.2022 r. na Targowisku przy Urzędzie Gminy podczas III Ochotnickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

 Wszystkie prace konkursowe ozdobią wielką choinkę na placu targowym przy Urzędzie Gminy.