W dniu 7 listopada br. w Ochotnicy Dolnej odbyło się uroczyste otwarcie kolejnego magazynu energii elektrycznej. Magazyn energii będący owocem współpracy Spółki TAURON Dystrybucja S.A., ZPUE S.A., Gminy Ochotnica Dolna oraz Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, jest odpowiedzią na wyzwania jakie niesie rozwój energetyki rozproszonej a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu. Nowy magazyn energii, podobnie jak zrealizowany kilka miesięcy wcześniej przy współpracy z firmą APATOR S.A., ma za zadanie poprawę parametrów energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom ze szczególnym uwzględnieniem stabilizacji napięcia w zakresie redukcji wzrostów oraz spadków napięcia, co ma wyeliminować wyłączanie się mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz innych urządzeń wrażliwych na wahania napięcia zasilającego.

Praca tego urządzenia oraz algorytmy jego sterowania są przedmiotem analiz specjalistów z TAURON Dystrybucja S.A., ZPUE S.A. jak również naukowców z AGH w Krakowie.

Zdaniem naszych partnerów: Inicjatywy tego typu nie mogłyby zostać zrealizowane bez życzliwej i otwartej na nowe, innowacyjne rozwiązania postawy Gminy Ochotnica Dolna na czele z Panem Wójtem Tadeuszem Królczykiem. Zgodnie z deklaracją Wójta, Gmina ma być platformą dyskusji ale także ma dawać możliwość wdrażania oraz kreowania nowych rozwiązań zarówno technicznych jak i organizacyjnych i legislacyjnych, które miałyby realizować wspólny interes zarówno lokalnej ludności, operatora systemu dystrybucyjnego jak i otoczenia biznesowego.