Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej otrzymał dofinansowanie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2022 na realizację zadania pn. „Spotkajmy się na szlaku Kultury Wołoskiej”. Do tegorocznej edycji programu wpłynęło 1498 wniosków. Wyłoniono 300 beneficjentów – jednym z nich jest WOK w Ochotnicy Górnej.

Zadanie realizowane przez WOK składa się z kilku elementów. Planowana jest organizacja cyklu wydarzeń na Szlaku Kultury Wołoskiej, których celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym poprzez promocję unikatowych pasterskich korzeni.

W ramach zadania zostanie zorganizowana po raz XXVI Watra Ochotnicka, której będzie towarzyszyć tradycyjnie wystawa prac twórców ludowych, odbędzie się nadanie wieży widokowej na Gorcu imienia Dawida Wołocha zasadźcy Ochotnicy oraz przeprowadzone zostaną warsztaty dotyczące kultury pasterskiej m. in. rzeźbiarskie, obróbki wełny owczej, gry na instrumentach pasterskich i in. Zostanie także opracowany i wydany kalendarz ścienny na 2023 r. związany z Kulturą Wołoską i tradycją pasterską.

Wysokość otrzymanego dofinansowania to 82 000 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2022.