Urząd Gminy Ochotnica Dolna informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/2024 Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 marca 2024r. dzień 29 marca 2024r. (Wielki Piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Ochotnica Dolna.

W sprawach pilnych:

  • rejestracji zgonu – dyżur w godz. 8:00 – 14:00 będzie pełnić P. Elżbieta Polczyk – tel. 503 190 471;
  • składania wniosków o sporządzanie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat- w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. – dyżur w godz. 8:00 – 14:00 będzie pełnić P. Małgorzata Siedlarczyk – tel. 514 133 050.