Dzisiejsze posiedzenie Zarządu Gminnego OSP z wójtem gminy było poświęcone opublikowanej przez MSWiA informacji o liście jednostek, które otrzymają dofinansowania na wóz strażacki i ustalenie dalszych kroków zmierzający do zakupu wozu strażackiego.

Podczas czwartkowego posiedzenia z Zarządem Gminnym OSP wójt Tadeusz Królczyk przekazał informacje o opublikowaniu przez MSWiA listy jednostek rekomendowanych do uzyskania dofinansowania na zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ochotnica Górna. W środę 19 stycznia wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie jednostek OSP, które w 2022 r. otrzymają dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Ochotnicy Górnej jest jedną z dwóch jednostek w powiecie nowotarskim, która otrzymała finansowe wsparcie. Przyznane pieniądze mają zostać przeznaczone na średni samochód ratowniczo – gaśniczy.

– Niezwykle się cieszę, że moje starania o dofinansowanie na wóz strażacki i liczne spotkania jakie odbyłem w tej sprawie od początku kadencji przyniosły efekt w postaci tej rekomendacji z MSWiA. Dziękuję za wspieranie tej inicjatywy wszystkim parlamentarzystom a w szczególności Pani Poseł Annie Paluch i Panu Wojewodzie Łukaszowi Kmicie – podkreślał wójt Tadeusz Królczyk.

Wójt w obecności Macieja Mikołajczyka Przewodniczącego Rady Gminy poinformował jeszcze raz o zabezpieczeniu w budżecie gminy środków na wkłady do wniosków na zakup wozów strażackich ww. po 400 tys. zł dla dwóch jednostek OSP Ochotnica Górna i OSP Ochotnica Dolna. Potwierdził również, że zakupy wozów są dokonywane w kolejności ustalonej przez Gminny Zarząd OSP i po realizacji zakupu dla OSP Ochotnica Górna będziemy czynić przygotowania do zakupu wozu dla OSP Ochotnica Dolna.

Podkreślić należy, że ostatni nowy wóz strażacki został zakupiony dla OSP Tylmanowa w 2012 rok za czasów wójta Kazimierza Konopki.

W dalszej części spotkania omówiono plany inwestycyjne w OSP Tylmanowa oraz zakupy dot. wyposażenia i łączności wszystkich jednostek OSP na terenie gminy.

W spotkaniu uczestniczył: Stanisław Noworolnik Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Ochotnicy Dolnej, Bogdan Wygrecki Komendant Gminny ZOSP RP w Ochotnicy Dolnej, Stanisław Chryczyk Prezes OSP w Ochotnicy Górnej, Wiesław Kołaciak Naczelnik OSP w Ochotnicy Górnej, Stanisław Zabrzeski Naczelnik w OSP Tylmanowa, Dariusz Tokarczyk Naczelnik w OSP Ochotnicy Dolnej i Rafał Urbaniak Zastępca Naczelnika w OSP Ochotnicy Dolnej.