Życzenia świąteczne Wójta Gminy Ochotnica Dolna

Życzenia świąteczne Wójta Gminy Ochotnica Dolna

Szanowni Mieszkańcy! Przed nami kolejne Święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji życzymy Państwu zdrowia, miłości i radości. Niech Nowonarodzony Jezus oświeca drogi Waszego codziennego życia i obdarza Was błogosławieństwem, a świąteczny czas niech będzie przepełniony ciepłem

Życzenia świąteczne od seniorów i dziecięcego teatru muzycznego Hejo

Życzenia świąteczne od seniorów i dziecięcego teatru muzycznego Hejo

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Klub Seniora Wiecznie Młodzi i Dziecięcy Teatr Muzyczny Hejo przygotowali teledysk z życzeniami świątecznymi. W nagraniu wzięła udział Aneta Wolańska - Kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej. Za scenariusz i reżyserię odpowie

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszej koleżanki Beaty Lutomskiej

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszej koleżanki Beaty Lutomskiej

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy o śmierci naszej koleżanki Beaty Lutomskiej, która była pracownikiem Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej. Pełniła funkcję Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. Za

Obchody 77. rocznicy „Krwawej Wigilii” w Ochotnicy Dolnej

Obchody 77. rocznicy „Krwawej Wigilii” w Ochotnicy Dolnej

Przed 77 laty, 23 grudnia, w dzień obchodzonej wówczas wigilii Świąt Bożego Narodzenia, doszło do krwawej i niezwykle brutalnej akcji pacyfikacyjnej w Ochotnicy Dolnej, w wyniku której śmierć z rąk niemieckich okupantów poniosło ponad 50 mieszkańców wsi, w tym k

Zarządzenie Nr.152/2021 Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 22 grudnia 2021 roku

Zarządzenie Nr.152/2021 Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 22 grudnia 2021 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ochotnica Dolna na 2022 rok.   Na podstawie art.11 ust.2 art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz. U. z 2020r. poz.1057 ) ora

Spotkanie online w sprawie programu „Czyste Powietrze” – link

Spotkanie online w sprawie programu „Czyste Powietrze” – link

Wójt Gminy Ochotnica Dolna serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem środków na wymianę źródeł ciepła oraz przeprowadzeniem termomodernizacji swojego domu do udziału w spotkaniu informacyjnym w formie telekonferencji dotyczącym programu „Czyste P

II Ochotnicki Jarmark Bożonarodzeniowy

II Ochotnicki Jarmark Bożonarodzeniowy

Z racji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, w sobotę (18 grudnia), w Ochotnicy Dolnej na targowisku po raz drugi odbył się Jarmark Świąteczny. Na zakupy licznie przybyli mieszkańcy Ochotnicy i Tylmanowej, ale także kupujący  z sąsiednich miejscowości. Było gwarno i wes

Informacja dot. pracy Urzędu Gminy Ochotnica Dolna w okresie świątecznym

Informacja dot. pracy Urzędu Gminy Ochotnica Dolna w okresie świątecznym

Pragniemy poinformować, że w dniach 24 grudnia 2021r ( Wigilia ) i w dniu 7 stycznia 2022r. Urząd Gminy będzie nieczynny w związku z art. 130 § 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( T. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ) oraz art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r

Ogłoszenie o XLIV/21 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - wideokonferencji

Ogłoszenie o XLIV/21 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - wideokonferencji

Ochotnica Dolna, dnia 17.12.2021 r. AOK.0006.13.2021.JP. OGŁOSZENIE   Na podstawie  art. 29 ust. 5 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2003r. Nr 408, poz. 4295 z późn. zm.)  zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 10