Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy został wywieszony wykaz nieruchomości dotyczący działek ewid. nr. 8438/3, 9326/113 i 9002/5 położonych w obrębie Ochotnica Dolna i działek ewid. nr 10375/36, 9861/21, 16227/42, 9453/10 położonych w obrębie Ochotnica Górna przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz wykazy nieruchomości dotyczące działek ewid. nr  17655,  16227/271 położonych w obrębie Ochotnica Dolna przeznaczonych do sprzedaży.