• Kierownik Zespołu – Skarbnik Gminy – F

  • Stanowisko pracy – Główny Księgowy Urzędu Gminy – FBP

  • Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej – FBP

  • Stanowisko pracy ds. ewidencji dochodów oraz VATu -FBP

  • Stanowisko pracy ds. księgowości płac oraz ewidencji składników majątkowych i inwentaryzacji    -FBP

  • Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków, opłat i działalności gospodarczej -FBP

  • Stanowisko pracy ds. księgowania podatków i opłat – FBP